Bostadsbrist. För de har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden, är svarta hyreskontrakt ibland det enda alternativet.
Bostadsbrist. För de har svårt att komma in på den vanliga bostadsmarknaden, är svarta hyreskontrakt ibland det enda alternativet. Bild: Hasse Holmberg/TT

De mest utsatta ska inte lösa bostadsmarknadens problem

Att kommuner i strid med lagstiftning nekar bistånd om sökanden bor olagligt i andra hand är bara det senaste symtomet på en sjuk bostadsmarknad.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Maria berättar om hur hon och hennes dotter flyttat mellan sju olika adresser på fem år, den senaste av dem på 25 kvadratmeter. Det låter som många andra vittnesmål från Sveriges pressade bostadsmarknad. Skillnaden är att Maria, och ett flertal andra med en lika pressad boendesituation som SVT har pratat med (14/2) nekats ekonomiskt bistånd av sin kommun.

Detta eftersom de bott olagligt i andra hand, vilket ett flertal kommuner försöker stävja genom att neka bistånd. Enligt SVT:s granskning förekommer det i 130 kommuner, trots att lagutrymmet för arbetssättet är oklart. En jurist som SVT pratat med menar att det varken finns stöd i lagstiftning eller praxis.

ANNONS

Juristen får medhåll från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, som säger till SVT: "Socialtjänstlagen stadgar ju en rättighet att få hjälp av kommunen när man har det svårt. Det är egentligen oaktat hur man har det i övrigt, om man kanske bor olagligt. Och det är inte så att vi kan lämna de här personerna vind för våg, det utrymmet finns inte i socialtjänstlagen."

Boverket, däremot, anser att kommuner gör rätt när de nekar bistånd på grund av svarta hyreskontrakt – och om lagen inte ger utrymme för det, borde lagen ändras. Verkets expert på bostadssociala frågor menar att det vore orimligt att Socialtjänsten tvingas stödja svart handel med hyreskontrakt, och kallar biståndsstoppet för "det mest effektiva sättet att stävja efterfrågan på den svarta bostadsmarknaden".

Vilket, i ljuset av Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad, är ett ytterst märkligt sätt att se på saken. Det är klart att ingen borde bo olagligt, men många som gör det har få alternativ. Att gå hårt mot bostadsmarknadens förlorare, som i brist på ködagar, kontakter eller en kontantinsats på banken är utlämnade till andrahandsmarknaden, framstår som rätt inhumant. Och någon lösning är det inte heller; utan ett ökat byggande som avhjälper bristen lär den svarta hyresmarknaden bestå.

ANNONS

Efterfrågan finns eftersom många saknar lagliga vägar in på bostadsmarknaden. Nekade bistånd lär mest leda till en än svårare situation för redan utsatta.

Politiska reformer kommer behövas för att öka byggtakten och komma till rätta med problemet på lång sikt. Tyvärr finns det politiska låsningar som sätter stopp. Förslaget om marknadshyror i nyproduktion föll med regeringen i somras, och att återuppliva det lär bli svårt. Även vid ett regeringsskifte.

Socialdemokraterna lär inte gå på samma nit igen, och hyresregleringen är en av alla punkter där den eventuella borgerliga regeringens tilltänkta stödparti Sverigedemokraterna står för en politik som är allt annat än borgerlig – utan snarare socialdemokratisk. Stödet för reglerade hyror är fortsatt starkt, trots den allt mer ohållbara situationen på bostadsmarknaden.

Trots att problemen blir allt mer uppenbara, råder fortsatt brist på politiska lösningar och handlingskraft. Att kommuner nekar bistånd på grund av svarta hyreskontrakt är bara det senaste symptomet på en i grunden sjuk bostadsmarknad.

ANNONS