Cementkris. Utan cementfabriken i Slite riskerar Sverige ett omfattande byggstopp.
Cementkris. Utan cementfabriken i Slite riskerar Sverige ett omfattande byggstopp. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Cementkrisen en kris för hela Sverige

Företaget Cementa har i Mark- och miljööverdomstolen fått beskedet att de inte längre kommer att få bryta kalk- och märgelsten på Gotland. För företaget innebär beslutet att hela deras verksamhet är hotad, men det innebär också ett akut problem för Sverige.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

För lite mer än 100 år sedan öppnades cementfabriken i Slite upp. Få hade nog anat att det skulle växa till att bli en av de viktigaste fabrikerna i Sverige. Härifrån kommer 75 procent av all cement som används i landet. Men från och med den 1 november kan det få ett abrupt slut, vilket skulle innebära stora konsekvenser för byggbranschen.

Förra året beslutade Mark- och miljödomstolen att Cementa skulle få fortsätta bryta kalk- och märgelsten på Gotland i ytterligare 20 år. Men domstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen och i början av juli revs beslutet upp.

ANNONS

Kritikerna menade att fortsatt kalkbrytning riskerar grundvattnet på Gotland och domstolen ansåg inte att de miljörelaterade konsekvenserna av fortsatt brytning var tillräckligt utredda. Cementa kommer nu överklaga till nästa instans, Högsta domstolen, men om de inte ändrar beslutet kommer Cementa behöva stänga ned sin kalkbrytning i november.

För företaget innebär beslutet att hela deras verksamhet är hotad, men det innebär också ett akut problem för Sverige. Tre fjärdedelar av all cement i Sverige kan inte ersättas med import över en natt, och Cementa har flaggat för att deras lager kan vara slut redan i mitten av november.

Det finns även specifika tekniska och funktionella krav på cement i Sverige som gör det svårt att ersätta den svenska cementen med import. Därtill är produkten besvärlig att frakta rent logistiskt. Att nå upp till den volym som används idag skulle ta flera år. Det är tid som inte finns.

Byggföretagen visar i en konsekvensanalys att när Cementas lager tar slut kan bristen på cement leda till att tre av fyra nya bostäder inte kan byggas. I ett land med akut bostadsbrist är det extremt oroväckande. Därtill riskerar över 200 000 jobb att gå förlorade och stora infrastrukturprojekt kan stoppas eller fördröjas. Allt på grund av ett företags otillräckliga utredning.

ANNONS

Miljölagstiftningen ska självklart följas, och stora industrier ska inte få undantag bara för att de är viktiga för ekonomin. Men det måste vara möjligt att hitta en lösning som tar hänsyn till miljön, samtidigt som produktionen av cement kan fortsätta. Regeringen borde snarast samla alla inblandade aktörer och hitta en väg framåt. Annars riskerar vi ett omfattande byggstopp i november.

ANNONS