Ska Halmstads kommunfullmäktige anta två budgetförslag nästa år?
Ska Halmstads kommunfullmäktige anta två budgetförslag nästa år? Bild: Jari Välitalo

Budgetbeslut som inte är demokratiskt förankrat

Ett budgetförslag före nästa års val är varken ekonomiskt försvarbart eller hedrar väljarnas vilja.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS

Jag har då aldrig hört på maken. Det törs man säga om debatten på det senaste fullmäktigemötet och som handlade om att spika nästa års datum för kommunfullmäktige.

I det förslag som fullmäktige hade att ta ställning till skulle det vara två dagars möte i juni, vilket är vanligt med tanke på att en dag viks till budgeten för nästkommande år. Men som flera företrädare från oppositionen påpekade är det brukligt att budgeten under ett valår antas av det nyvalda kommunfullmäktige.

Men det tyckte inte kommunråden Ella Kardemark (KD) och Lovisa Aldrin (L), utan deras besked var att Alliansen helt oavsett vad oppositionen tycker kommer att lägga fram en budget före nästa års val.

ANNONS

Det är i grunden ett märkligt sätt att se på demokratin, att det nyvalda kommunfullmäktige efter valet redan skulle ha en budget att ta ställning till. Vad är det för poäng med för väljarna att rösta då om den första budgeten redan är antagen?

Förvisso säger lagen att oavsett vad Alliansen gör ska det nytillträdda fullmäktige efter valet fastställa budgeten. Av detta följer att det är dubbelt arbete att ta ett budgetbeslut för 2023 både före och efter nästa års val. Det är varken ekonomiskt försvarbart eller hedrar väljarnas vilja.

Är det verkligen Alliansens besked att man kommer lägga fram ett förslag till budget före nästa års val? Om svaret är ja kan bara konstateras, jag har då aldrig hört på maken.

ANNONS