Kollektivtrafik är bra trafik.
Kollektivtrafik är bra trafik. Bild: Jonatan Gernes

Billigare kollektivtrafik är bra för hela Halland

Tomma bussar är dumma bussar. Därför bör allt göras för att öka resandet med kollektivtrafiken i Halmstad – och i Halland.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Två centerpartister har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Halmstad med ett förslag på att alla bussresor inom kommunen ska kosta lika mycket. Då behöver kommunen subventionera biljettpriset vilket skulle kosta minst tre miljoner kronor, vilket HP rapporterat om.

Bakgrunden är Hallandstrafikens ändrade zonindelning i våras som har lett till märkliga effekter. Bland annat är bussresan på 25 kilometer från Gullbrandstorp till Eldsberga betydligt billigare än att ta bussen de sex kilometerna från Kvibille till Holm.

Ändringen av Hallandstrafikens zoner från totalt 27 till åtta var mycket bra och välkommen, och skapade en större enhetlighet i Halland. Men givetvis kommer det alltid att uppstå märkliga gränsdragningar varje gång som en zonindelning ändras, det finns vinnare och förlorare.

ANNONS

Då behöver man ha fokus på vad som är bäst för flest. Och för Halmstad borde man gå ett steg längre och gå på de två centerpartisternas förslag att införa enhetstaxa i hela kommunen.

Men Hallandstrafiken har synpunkter på förslaget och menar att det skulle göra det oproportionerligt dyrt att korsa kommungränsen, och man räknar också med att färre skulle köpa periodkort om enkelbiljetterna blir billigare. Men på samma gång konstaterar Hallandstrafiken det uppenbara, att billigare bussresor leder till ett ökat resande med kollektivtrafiken och att man kan lockar fler som i dag inte åker kollektivt att hoppa på bussen.

För att införa samma biljettpris i hela Halmstad behöver kommunen som sagt subventionera resandet med minst tre miljoner kronor, en fråga som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

En attraktiv kollektivtrafik är bra för samhället. Med en mer tillgänglig kollektivtrafik fungerar matchningen på arbetsmarknaden bättre när kompetensen har lättare att pendla dit arbetena finns. Detta skapar i sin tur förutsättningar för en högre tillväxt. Utöver det så bidrar det kollektiva resandet till att minska på utsläpp av växthusgaser. En välfungerande kollektivtrafik är alltså bra för hela Halland.

Man kan konstatera att ju mer vi reser kollektivt, ju gladare vi blir. Ty mina jobb kan vara dina jobb. Ju mer vi reser kollektivt i hela Halland, ju gladare alla blir. Du, jag – och klimatet.

ANNONS

Därför borde Hallandstrafiken, och regionpolitikerna, göra det både enklare och billigare att åka kollektivt i Halland. På samma sätt borde kommunfullmäktige göra detsamma i Halmstad, och införa samma biljettpris i hela kommunen.

Tomma bussar är dumma bussar oavsett om de går i Halmstad eller i Halland.

Läs mer:

LÄS MER:Hallandstrafiken tveksam till billigare enkelbiljetter

LÄS MER:C vill ha samma biljettpris i hela kommunen

ANNONS