Regionstyret, från vänster till höger. Ann Molander (L), My Clingston (KD), Helene Andersson (C) och Mikaela Waltersson (M).
Regionstyret, från vänster till höger. Ann Molander (L), My Clingston (KD), Helene Andersson (C) och Mikaela Waltersson (M). Bild: Jari Välitalo

Mattias Karlsson: Alliansen är för mycket snack och för lite verkstad

Ska Region Halland utvecklas eller förvaltas? Svaret borde vara givet, men det politiska styret ger intrycket av motsatsen.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Alliansen i Halland – med M, C, KD och L – har kallat till pressträff för att presentera sitt förslag till budget för nästa år. Så vad har då det politiska styret i Region Halland att säga om sin budget? Förvånansvärt lite med tanke på Alliansens uppdrag som ansvarig för bland annat den halländska sjukvården.

”Jag vill inleda med att tacka mina kolleger för bra samarbete. Det märks att vi har tagit ansvar för Halland i många år tillsammans. Det märks också i den budget vi har tagit fram”, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) inledningsvis.

Hon menar att Regionsverige har stora utmaningar, men att man i Region Halland kan lägga en budget utan varsel och att nämnder och förvaltningar får täckning för både volym- och kostnadsökningar. Waltersson konstaterar sedan att Alliansen i Halland styr i minoritet, och att hon som gruppledare för Moderaterna tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare My Clingston samtalat med, och förankrat Alliansens budget med Sverigedemokraterna.

ANNONS

”I de samtalen har SD också visat stort ansvarstagande för situationen som vi har i Halland”, säger Mikael Waltersson.

Ordet går vidare till regionrådet Helene Andersson (C):

”Eftersom det är en ansvarsfull budget har vi prioriterat att bibehålla verksamhet, exempelvis att skapa en attraktivitet för hallänningen så att vi fortsätter att bygga på den bästa livsplatsen för Halland. Vi har inga nedskärningar i kollektivtrafiken, vi har fortsatt utveckling av kultursatsningarna som vi inledde redan föregående år”, säger Andersson.

Regionrådskollegan My Clingston (KD) tar upp att regionen vill ge vård så nära hallänningen som möjligt, bland annat genom mer hemsjukvård medan Liberalernas gruppledare Ann Molander (L) avslutar med att säga att ”det är en ansvarsfull och realistisk budget som vi lägger”.

Innan det öppnades upp för frågor inflikar Mikaela Waltersson följande:

”Det vi är väldigt bäst på är sjukvård. Det är också viktigt i den här budgeten att vi kan säkerställa att våra verksamheter kan jobba på det sättet som man gör i dag”.

Ska Region Halland utvecklas eller förvaltas? Svaret på den frågan borde vara given, det vill säga att ständigt se till att hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken förbättras. Men sett till onsdagens budgetpresentation ger det politiska styret inte det intrycket. Alliansen sitter hellre still i båten. I väntan på vad? Förvisso behövs det mycket pengar till de kommande sjukhusbyggena i Halland. Men regionens verksamheter i dag kan rimligen inte helt präglas av vad som händer i framtiden.

ANNONS

Budgeten för Region Halland omfattar cirka 14 miljarder kronor för de nästan 330 000 medborgare som bor i länet. Dessa offentliga medel går framför allt till regionens hälso- och sjukvård, en verksamhet som på många sätt bokstavligen är på liv eller död, men även handlar om att ge hallänningar med behov ett drägligt liv. Regionen bedriver också kollektivtrafiken i länet, en verksamhet som har en stor betydelse för utvecklingen av en allt rörligare arbetsmarknad i Halland.

Regionens verksamheter har en avgörande betydelse för många hallänningar, men av den budget som Alliansen presenterade på onsdagen märktes inte mycket av detta. Så kom igen Alliansen. Ni kan bättre än att säga att ni tar ansvar för Halland. Det behövs mer verkstad än så.

ANNONS