Äldre över 80 ska få en tredje vaccindos mot covid-19, men samtidigt är många i personalen inte fullvaccinerade.
Äldre över 80 ska få en tredje vaccindos mot covid-19, men samtidigt är många i personalen inte fullvaccinerade. Bild: Martina Holmberg / TT

Alla ska känna sig trygga inom vården

Om inte de anställda tar sitt ansvar för att skydda brukarna måste arbetsgivaren kunna ställa krav på vaccinering, åtminstone i vård- och omsorgssammanhang.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

I slutet av september meddelade Folkhälsomyndigheten att personer över 80 år ska få en tredje dos av vaccinet mot covid-19. Eftersom personerna i åldersgruppen var först med att vaccineras i Sverige, finns det en risk att skyddet kommer börjar avta under höstens gång.

I den här fasen är det särskilt viktigt att alla i deras omgivning är vaccinerade, men så är inte alltid fallet. Bland de som arbetar inom hemtjänsten är det fortfarande många som ännu inte tagit den andra sprutan.

Vaccination är och bör alltid vara frivilligt i Sverige, den rättigheten är även tydligt grundlagsskyddad. För en del kan det röra sig om religiösa skäl eller sjukdomshistorik som gör att man inte kan eller vill vaccinera sig.

ANNONS

När det kommer till vårdpersonalen ställs dock två rättigheter mot varandra. Äldre och sköra har rätt att känna sig trygga med omsorgspersonalen de möter.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta inom vård och omsorg har tagit sitt ansvar. Inom hemtjänsten hade 80 procent av personalen tagit första sprutan, och 73 procent tagit andra sprutan, i slutet av september. Det är höga siffror, men ändå inte tillräckligt. De som inte är vaccinerade utsätter dagligen andra för fara. För personal inom vård och omsorg finns en moralisk skyldighet att vaccinera sig för att skydda sina patienter.

Huruvida en arbetsgivare kan ställa krav eller inte råder det fortfarande oklarheter kring då det saknas praxis på området. Runt om i landet har region- och kommunpolitiker landat i olika slutsatser.

Hylte kommun beslutade tidigare i oktober att införa ett vaccineringskrav för de som arbetar patientnära och Region Dalarna skriver i sina jobbannonser att de förväntar sig att de sökande är vaccinerade. Samtidigt menar fackens juristbyrå LO-TCO Rättsskydd att denna typ av krav skulle kunna räknas som diskriminering. De oklara beskeden har lett till att många kommuner och regioner valt att avvakta med ett beslut.

I slutändan handlar det om trygghet. Du kan inte välja om du behöver vård och omsorg, men det är ett aktivt val att arbeta nära sköra grupper. Det behövs både nationella riktlinjer från Socialstyrelsen som tydliggör vilka rättigheter patienter och arbetsgivare har samt ett förtydligande av smittskyddslagen.

ANNONS

Om inte de anställda tar sitt ansvar för att skydda brukarna måste arbetsgivaren kunna ställa krav på vaccinering, åtminstone i vård- och omsorgssammanhang. Alla äldre ska kunna känna sig trygga med sin omsorgspersonal, inte bara de boende i Hylte och Dalarna.

ANNONS