I dessa tider av elkris är inte vindkraft lösningen, menar skribenterna.
I dessa tider av elkris är inte vindkraft lösningen, menar skribenterna. Bild: Johan Nilsson/TT

Vindkraft är problemet

Vi behöver inte miljöförstörande slumpmässig vindkraft. Däremot behövs stabil planerbar elproduktion, menar skribenterna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik på debattartikel i HP ”Elförsörjningen i Halland tjänar på utbyggd vindkraft”.

Den 21 juni skrev forskare från Chalmers, Luleå Tekniska Universitet och Lunds Universitet och uppmanar regeringen att satsa på vindkraft. Kunskapsluckorna som uppvisas av dessa akademiker är tyvärr så stora att man undrar inom vilket område de egentligen forskar.

Vi har under en längre tid bevittnat hur gränsen mellan vetenskap och aktivism suddats ut och ingenstans är detta tydligare än på området energi och miljö. Tyvärr uppvisar inte personer som tituleras professorer och är verksamma vid våra främsta lärosäten grundläggande kunskap om det svenska elnätet.

Vet man att vindkraft ger el bara när det blåser? Vet man att slumpmässig elproduktion vållar problem för elnätet? Har dessa forskare ens hört talas om frekvensstabilitet? Vet man något om överföringskapacitet? Känner forskarna till EROI, energiutbytet för en anläggning under sin livstid?

ANNONS

Vindkraft får i bästa fall värdet 16, kärnkraft 75. Ny kärnteknik kan få värdet 750. Materialåtgången för att bygga vindkraft är enorm. US Department of Energy anger att behovet för 1 TWh (terawattimme) är 9310 ton för vindkraft och 840 ton för kärnkraft. De nya vindkraftverken kräver ännu mer.

Vi behöver inte miljöförstörande slumpmässig vindkraft. Däremot behövs stabil planerbar elproduktion. Vi kan få underskott på vindstilla vinterdagar då planerbar kärnkraft ersatts av slumpmässig vindkraft. Kalifornien har nått ett tillstånd där roterande bortkoppling från nätet är den nya vardagen.

Svenska Kraftnät publicerade nyligen en rapport där de visar att Sverige kommer att ha svårt att klara max belastningen på elnätet redan inom några år. I dessa tider av elkris är inte vindkraft lösningen på problemet. Vindkraften är problemet.

Ove Björklund, Föreningen God Livsmiljö Hylte

Ordförande Torbjörn Sjödin och koordinator Madeleine Staaf Kura,

Riksföreningen Motvind Sverige

ANNONS