I själva verket är det de partipolitiska grupperingarna som är de mest konservativa, anser skribenten.
I själva verket är det de partipolitiska grupperingarna som är de mest konservativa, anser skribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Vilka grupper är egentligen konservativa?

Gud kan inte inordnas i en höger-vänster-skala och därför ska kyrkan inte heller styras utifrån sådana premisser.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”En kyrka för alla eller bara för vissa?”, 10/9.

I debatten inför kyrkovalet har flera socialdemokrater varnat för konservativa krafter som ”mobiliserar för att vrida klockan tillbaka”. I själva verket är det de partipolitiska grupperingarna som är de mest konservativa. De vill till varje pris klamra sig fast vid en otidsenlig och onödigt byråkratisk ordning.

Ärkebiskop Antje Jackelén kallar systemet med partipolitiska nomineringsgrupper för en anakronism som har en förklaring i en annan tid. Men statskyrkotiden är förbi och Svenska kyrkan är i dag den enda lutherska kyrka där partipolitiska grupper fortfarande väljs in i styrande organ. Gud kan inte inordnas i en höger-vänster-skala och därför ska kyrkan inte heller styras utifrån sådana premisser.

ANNONS

Svenska kyrkan behöver förnyas, inte minst organisatoriskt. Bland annat krävs en enklare och mindre centraliserad organisation. Fokus ska ligga på de lokala församlingarna. Dessa ska också uppmuntras att utvecklas i olika riktningar, så att en större mångfald i uttryckssätt uppnås. Allt detta vill Frimodig kyrka. Tyvärr har de partipolitiska grupperingarna motsatt sig en sådan modernisering och i stället ökat centraliseringen.

Patrik Ekheimer, Frimodig kyrka, Halmstads församling

ANNONS