Att genomföra åtgärder i den klimatanpassningsplan som finns framtagen är viktigt för att Halmstad ska kunna fortsätta vara en attraktiv kommun där människor vill bo och verka även framöver, skriver två representanter för C.
Att genomföra åtgärder i den klimatanpassningsplan som finns framtagen är viktigt för att Halmstad ska kunna fortsätta vara en attraktiv kommun där människor vill bo och verka även framöver, skriver två representanter för C. Bild: Jari Välitalo

Viktigt att genomföra åtgärder i Halmstads klimatanpassningsplan

Så sent som under vårens budgetprocess så föreslog SD här i Halmstad att man skulle skjuta byggstarten av översvämningsskydden till 2028.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Konkretisera klimatpolitik - stadsplanera mot oväder”, 23/8.

Sommaren i Halmstad har varit en ganska dyster historia vädermässigt. Kommunen gick direkt från torka till skyfall som sedan rundades av med en rejäl storm innan semestern var slut.

Centerpartiet har länge talat om riskerna med att bebygga låglänt mark och vikten av att arbeta förebyggande med både insatser för att begränsa klimatförändringar och att klimatanpassa samhället. När klimatförändringarna och extremvädret blir allt vanligare behöver vi som samhälle bli allt mer proaktiva. Det har påtalats både av experter på området, ledarsidan på denna tidning och nu senast förvånande nog Sverigedemokraterna (HP 23/8).

ANNONS

Det är förstås glädjande att Sverigedemokraterna vill att kommuner ska agera mer förebyggande mot klimatförändringar, men så sent som under vårens budgetprocess så föreslog SD här i Halmstad att man skulle skjuta byggstarten av översvämningsskydden till 2028. Det hinner passera en hel del stormar under åren fram till dess och under denna tid skulle områdena med översvämningsrisk bokstavligen talat lämnas vind för våg.

För oss i Centerpartiet är det självklart att ha en konsekvent linje i vår politik på alla nivåer. Detta gäller allt ifrån att satsa på klimatbistånd, ta ansvar för klimatet på EU-nivå och till att bygga översvämningsskydd skyndsamt i vår egen kommun.

Att genomföra åtgärder i den klimatanpassningsplan som finns framtagen är viktigt för att Halmstad ska kunna fortsätta vara en attraktiv kommun där människor vill bo och verka även framöver. Vi behöver hitta fler smarta lösningar där områden kan nyttjas både som rekreationsområden och tillåtas att översvämmas. Vi behöver se till att grönska får ta plats när vi bygger ut våra samhällen. Vi vill helt enkelt ha en grön och robust kommun.

Marie-Helene Bergstrand (C)

Victor Rundqvist (C)

LÄS MER:Räddningstjänsten rustar inför stormen

LÄS MER:Skydd mot översvämningar i centrum kostar miljarder

ANNONS