Skribenten säger ja till sånglärkor i Haverdal och en fauna som är unik.
Skribenten säger ja till sånglärkor i Haverdal och en fauna som är unik. Bild: Martin Grimm/AP

Vi säger ja till mycket i Haverdal

Vi säger ja till en omprövning av Framtidsplan 2050, meddelar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vi säger ja till attraktiv miljö för alla i Haverdal. Vi säger ja till fortsatt härlig boendemiljö i Haverdal.

Vi säger ja till öppna landskap. Vi säger ja till fortsatt biologisk mångfald. Vi säger ja till fantastiska strandängar med blommande trift. Vi säger ja till sånglärkor och fauna som är unik.

Vi tackar djurhållare i Särdal för hållandet av kreatur som skapar fantastiska strandängar. Vi säger ja till vilda pollinatörer på Särdals ängar.

Vi säger ja till utbyggnad av Busörs reningsverk så vi i framtiden har badbart vatten vid våra stränder och slipper utsläpp av avloppsvatten i Skintan.

Vi säger ja till mycket i Haverdal. Vi säger också ja till en omprövning av Framtidsplan 2050.

ANNONS

Björn Sleman, Haverdal, ja-sägare

ANNONS