Bild från 4/3 på Luleå-Kallax flygplats under militärövning Nordic Response.
Bild från 4/3 på Luleå-Kallax flygplats under militärövning Nordic Response. Bild: Anders Wiklund/TT

Vi måste kräva en folkomröstning om avtalet

Vi måste kräva förlängd tid för diskussion och debatt kring detta avgörande vägval för vårt land och kräva en folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

En invasion.

Krig brukar ofta föregås av en invasion eller annekterande av ett landområde.

Detta är någonting som vår regering tillåtet och godkänt.

En invasion.

I kölvattnet av vårt medlemskap i Nato (där jag för övrigt anser att regeringen – med förarbete av tidigare regering, gått över huvudet på det svenska folket) har regeringen sedan i december skrivit ett DCA-avtal (Defense Cooperation Agreement) med USA.

Ett avtal som möjliggör en invasion.

En amerikansk invasion.

Enligt avtalet så skall Sverige upplåta 17 platser/regementen åt amerikansk militär. Platserna ska iordningställas och bekostas av Sverige. Dessa platser skall sedan kunna nyttjas så, att om amerikansk militär väljer att uppföra egna byggnader där så äger Sverige och svensk militär ingen rätt att vistas där eller ens få veta vad som försiggår eller finns innanför dess väggar.

ANNONS

Personal och dess anhöriga på dessa anläggningar skall lyda under amerikansk lag.

Halmstad är en av dessa platser.

Dessutom har regeringen inte avkrävt några restriktioner vad gäller kärnvapen utan i stället antagit Natos ”Nuclear Share”, som precis som det låter skall möjliggöra utplacering av kärnvapen.

Vårt oberoende, vår neutralitet och i förlängningen också vår möjlighet att föra en självständig utrikespolitik blir försämrade eller i värsta fall tillintetgjorda med detta DCA-avtal.

Detta avtal är undertecknat sedan 5 december men måste genomgå laglig procedur och är därför ute på remiss hos 111 instanser för att sedan behandlas i riksdagen med början 8 maj.

Vi måste kräva förlängd tid för diskussion och debatt kring detta avgörande vägval för vårt land och kräva en folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige!

Undertecknat

Hans Enqvist

ANNONS