Vi behöver säkra kompetensförsörjning, öka kontinuitet och långsiktig utveckling i regionens verksamheter och för regionen som arbetsgivare, skriver Mikaela Waltersson (M) i en replik.
Vi behöver säkra kompetensförsörjning, öka kontinuitet och långsiktig utveckling i regionens verksamheter och för regionen som arbetsgivare, skriver Mikaela Waltersson (M) i en replik. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Vi måste fortsätta jobba med olika delar för att stärka Region Halland som en attraktiv arbetsgivare

Vi behöver säkra kompetensförsörjning, öka kontinuitet och långsiktig utveckling i regionens verksamheter och för regionen som arbetsgivare.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändaren ”Vill ni ha någon fungerande slutenvård överhuvudtaget eller ska vi stänga vårdavdelningarna?”, 20/3.

Du beskriver en tuff arbetssituation, som vi känner igen både från några av våra egna verksamheter och från de dialoger som förs i hela landet.

Den utveckling vi har sett de senaste åren med ökande kostnader för hyrpersonal är inte hållbar. Den måste förändras för att vi ska kunna ha förutsättningar att även i framtiden erbjuda en hälso- och sjukvård av hög kvalitet till alla våra invånare. För att kunna göra det måste regionerna arbeta för att minska behovet av inhyrd personal. Det är inte valbart som jag ser det. Vi behöver säkra kompetensförsörjning, öka kontinuitet och långsiktig utveckling i regionens verksamheter och för regionen som arbetsgivare.

ANNONS

Det innebär också att vi behöver stärka erbjudandet till medarbetare för att locka och behålla kompetens. Här pågår redan insatser och vi måste fortsätta jobba med olika delar för att stärka Region Halland som en attraktiv arbetsgivare som fler söker sig till och vill stanna kvar hos. Vi behöver lära av det som lyckas och utveckla de delar där vi lyckas sämre.

Med det sagt vet jag att det på kort sikt är utmanande i vissa av våra verksamheter, men jag är fortsatt övertygad om att vi behöver göra detta just för att ta ansvar för en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården.

Mikaela Waltersson (M)

regionstyrelsens ordförande, Region Halland

ANNONS