En elev ska alltid kunna lita på sin lärare, på alla olika yrkesgrupper de möter i sin skola. I skolan ska alla känna sig trygga och här ska det råda lugn och ro, skriver två företrädare för L i Halmstad angående lagförslaget om informationsplikt.
En elev ska alltid kunna lita på sin lärare, på alla olika yrkesgrupper de möter i sin skola. I skolan ska alla känna sig trygga och här ska det råda lugn och ro, skriver två företrädare för L i Halmstad angående lagförslaget om informationsplikt. Bild: JESSICA GOW / TT

Vi kommer aldrig att kräva att våra kommunala medarbetare anmäler papperslösa

Det skuggsamhälle man avser sig vilja bekämpa kommer att bli både större och mörkare.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

All skola, vård, uppfostran – ja faktiskt samhällets samtliga delar – bygger på förtroende och tillit.

Det är i förtroende och tillit som undervisning och inlärning har sin grund. En elev ska alltid kunna lita på sin lärare, på alla olika yrkesgrupper de möter i sin skola. I skolan ska alla känna sig trygga och här ska det råda lugn och ro. Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö och det är självklart att vårt Sverige ska gå i bräschen i kampen för barns rättigheter.

Skolan ska vara en trygg och utvecklande plats.

Lagförslaget om informationsplikt går stick i stäv med inte bara gällande lagstiftning utan också den yrkesetik som omger all personal i skola, vård och omsorg. Med legitimation och yrkesbevis kommer en moral och tro på mänskliga rättigheter och att varje människa har rätt att få vård och omsorg, och alla barn en trygg skolgång.

ANNONS

En kommuns olika tjänster och funktioner bygger på tillit och respekt mellan det offentliga och invånarna. En lagstiftning med anmälningsplikt skapar inte trygghet utan snarare både misstänksamhet och osäkerhet. Det skuggsamhälle man avser sig vilja bekämpa kommer att bli både större och mörkare. Lagen om informationsplikt är en säker väg mot ett hårdare samhälle. Det är inte den framtidsvision vi har. Det är inte det samhälle vi tror på och vill verka för.

Vårdpersonal ska vårda, omsorgspersonal ska skydda, lärare ska undervisa.

Vi kommer därför aldrig att kräva att våra kommunala medarbetare anmäler papperslösa.

Annica Elveroth (L), kommunstyrelsen

Niclas Bexelius (L), 2:e vice ordförande socialnämnden

ANNONS