Vi ber inte om ursäkt för att vi lyfter dessa frågor

Vi har tillsammans med ansvarstagande lokalpolitiker nått konsensus för stark begränsning av vindkraften och för nu kampen mot länsstyrelsen och utländska intressen, som driver projekt för 280 meter höga verk på andra sidan kommungränsen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Slutreplik. Svar på insändaren ”Påstående om vindkraft kräver säkerställd forskning”, 13/6.

Den ifrågasatta uppgiften om ytterligare tre vindkraftsanläggningar utanför Halmstad är hämtad ur Energimyndighetens Förslag på lämpliga energiutvinningsområden (ER2023:12). Här visas EV08/09/11 vid Tylösand. Sune Andersson ser havsbaserad vindkraft som ”en god idé” och stöder därmed utländska fondbolag och kinesiskt bolag. I gott sällskap med landshövdingen och halländska C/S- märkta riksdagspolitiker. Därtill har Vattenfall överklagat beslutet om avslag för Stora Middelgrund.

Ur Energimyndighetens Förslag på lämpliga energiutvinningsområden (ER2023:12, sid 77).
Ur Energimyndighetens Förslag på lämpliga energiutvinningsområden (ER2023:12, sid 77).

Eigil Kaas oro för dansk torka är ordagrant hämtad från Extrabladet. Klassisk bild visar hur regnet faller bakom verken. Sune Andersson bekräftar själv att vinden minskat cirka 10 procent, vilket ger 30 procent mindre energi enligt IPCC.

ANNONS

Bristande insikt om behovet av riskanalys av destruktiva effekter på folkhälsa, välfärdssystem, ekosystem och biologisk mångfald renderar inträde i MP. Säkerställt stöd för naturvård och den halländska fiskerinäringen finns bland länsstyrelsens egna experter, som anmält avvikande mening mot ledningens beslut. Såväl S/MP som regeringen saknar respekt för Klimatlagen 2§, med krav att utvärdera påverkan på klimat, lant- och skogsbruk, fiske, turism och vattenkraft. Regeringarnas rädsla för att efterleva UNECE:s och EU-kommissionens handlingsplan för nationellt strategiska planer enligt Århuskommissionen är lika desperat.

God Livsmiljö Hylte ber inte heller om ursäkt för att vi lyfter frågor om barnens rättigheter, drabbades privatekonomiska förluster, bolagens kopplingar till skatteparadisen och de geopolitiska riskerna. Vi har tillsammans med ansvarstagande lokalpolitiker nått konsensus för stark begränsning av vindkraften och för nu kampen mot länsstyrelsen och utländska intressen (RWE, Tyskland o APG, Nederländerna) på andra sidan kommungränsen.

Vi stöder gärna kustbefolkningen då vi är väl medvetna om de redan allvarliga klimatförändringarna som hotar vår region.

Med förhoppning om regional samling för en nationell demokratisk process i samverkan med civilsamhället och oberoende expertis.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte

ANNONS