Skolpaviljonger monteras vid Getingeskolan. Bilden är från 2017.
Skolpaviljonger monteras vid Getingeskolan. Bilden är från 2017.

Vart går skolans pengar?

Hade man kunnat undvika att hyra in baracker/paviljonger? Ja, det hade man i vissa fall

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vi har läst att skolorna i Halmstad måste spara. Men vad används pengarna till?

Givetvis till material, löner, skollunch, skolskjutsar med mera. Men sedan går stora summor till lokalhyror. Skolan hyr sina lokaler av teknik- och fastighetsförvaltningen i kommunen.

Vad händer om inte skolans lokaler räcker till? Jo, då hyr man in baracker/paviljonger för dyra pengar.

Hade man kunnat undvika att hyra in baracker/paviljonger? Ja, det hade man i vissa fall kunnat undvika med bättre planering.

Ett konkret exempel: För cirka tio år sedan uppmärksammade fastighetskontoret att högstadiet på Getingeskolan hade ”överytor”, alltså för stora lokalytor i förhållande till elevantalet.

ANNONS

Så vad gör man då? Jo, man börjar planera för en förskola i en del av skolan. Trots att både skolledning och personalrepresentanter påtalar att elevantalet kommer att öka inom några år så byggdes en del av skolan om till förskola.

Vad blev följden?

1. Det mesta av den lilla skolgård som eleverna på högstadiet haft försvann.

2. Nu har skolan flera baracker/paviljonger för att skolsalar saknas.

3. Planerade arbetsrum för personalen och även andra ytor måste bli lektionssalar för att motsvara elevantalet.

MJN

LÄS MER:Styret till attack mot Hjärta för Halmstad: ”Ohederligt”

LÄS MER:HFH vill stoppa besparingar på skolan – samlar namn i protest

LÄS MER:Skola och förskola ska spara ytterligare 45 miljoner

ANNONS