Skapa en gästhamn för att ta emot besökare från jordens alla hörn i direkt anslutning till det centrala Halmstad. Möjligheter finns, plats finns om man gör rätt och har en framtidsvision!, tycker skribenten.
Skapa en gästhamn för att ta emot besökare från jordens alla hörn i direkt anslutning till det centrala Halmstad. Möjligheter finns, plats finns om man gör rätt och har en framtidsvision!, tycker skribenten. Bild: Lise Åserud

Värna om båtlivet i ett levande centrum

Skapa en gästhamn för att ta emot besökare från jordens alla hörn i direkt anslutning till det centrala Halmstad. Möjligheter finns, plats finns om man gör rätt och har en framtidsvision!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Framtidsbild 2050 i Halmstad. Det verkar som att visionen om en stor befolkningsökning får revideras lite fram till 2050. Det har väl ingen större betydelse egentligen, staden måste ändå utvecklas och byggas ut för framtida boenden.

Det jag mest reagerar över är det här med alla fritidsbåtar som aldrig tas hänsyn till! Man planerar vägar, boende, skolor, förskolor och en massa annat för tillväxten. Alla som har båtar i Nissan och närliggande båtklubbar nämns aldrig i den debatten. Man kan fråga sig varför då Halmstad ändå är en kuststad. Vi har en stor hamn, många båtintresserade som det inte verkar finnas plats för. Man bygger ut hamnen för företag och större möjligheter för enklare logistik men glömmer det levande livet för båtfolket.

ANNONS

Den här bron över Nissan som är planerad verkar inte alls vara klubbad och klar, även om det på tjänstemannanivå är klart. Nu tillkom det visst ett nytt problem då hamninloppet och Nissan måste muddras för att få in större fartyg. Sen tillkommer ännu variabel i det hela, Nato kanske vill ha tillgång till inloppet och en bit in i ån. Man kanske ska göra ett omtag och planera för allt innan man tar beslut? Trafiken ner till hamnen är ju i princip klar med avfart från väg 15 vid Villmanstrand och genom de östra delarna.

Hade ett förslag för några år sedan att man skulle bygga småbåtshamnar i samband med brobygget, alltså gräva ut runt Nissan med lite kanaler in på Söder och kanske på andra sidan där det planeras bostäder. Kommunen planerar invallning av i princip hela centrala Halmstad på ömse sidor av ån, varför inte lägga den inåt en bit? Vi har ju även problematiken med reningsverket på Söder, ska det flyttas eller vara kvar? Vart ska vattnet från Galgberget och övriga flöden ta vägen vid en invallning? Pumpstationer som flyttar vattnet ut i havet? Många frågor utan svar ...

Jag värnar om båtlivet i ett levande centrum där det ska finnas plats för fritidsbåtar och även lite större båtar. En gästhamn för att ta emot besökare från jordens alla hörn i direkt anslutning till det centrala Halmstad. Möjligheter finns, plats finns om man gör rätt och har en framtidsvision! Se på ett exempel i den lilla staden Lemmer i Nederländerna, här värnar man verkligen om båtlivet och har löst problemen med översvämningar. Se på andra länder med ebb och flod, stora förändringar på vattennivån. Det finns lösningar som givetvis kostar pengar men det finns bidrag från bland annat EU att hämta hem till vår kära stad. Bästa styrande i vår stad, tänk stort.

ANNONS

Håkan Björk

ANNONS