Tar man bort topprovdjuren, påverkas livsrummet för andra djur längre ner i systemet, vilket ofta leder till problem såväl i naturen som för näringsidkare, skriver Anders Wirdheim.
Tar man bort topprovdjuren, påverkas livsrummet för andra djur längre ner i systemet, vilket ofta leder till problem såväl i naturen som för näringsidkare, skriver Anders Wirdheim. Bild: TT/arkiv

Vargen är en viktig del av svensk natur

Sentida ekologisk forskning har visat att topprovdjur som vargen har stor betydelse för att bibehålla välfungerande ekosystem.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”SD kräver utökad jakt på varg i Sverige”, 19/8.

I HP 19/8 skriver Magnus Persson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, att jakten på varg måste ökas. Hans partikamrater här i Halland har även motionerat om att Halland bör proklameras som ett vargfritt län.

Vill man vara vänlig, skulle man kunna förlåta dessa personer eftersom de inte vet vad de talar om. Sverigedemokraterna visar nämligen gång på gång att frågor om naturvård och biologisk mångfald är något man inte begriper. Men nu är läget sådant att detta parti till betydande del styr och ställer med Sveriges regering. Då blir det svårare att ha överseende med rena dumheter.

ANNONS

Magnus Persson far dessutom med osanning när han hävdar att det intervall på 170–270 vargar, som en borgerlig regering beslutade 2013, vilar på vetenskapligt underlag. Det var tvärtom så att regeringen tog ett beslut som gick på tvärs mot all vetenskap i frågan. Däremot tilltalade beslutet landets jägarorganisationer.

Ekologi handlar om samspelet i naturen, och sentida ekologisk forskning har visat att topprovdjur som vargen har stor betydelse för att bibehålla välfungerande ekosystem. Tar man bort topprovdjuren, påverkas livsrummet för andra djur längre ner i systemet, vilket ofta leder till problem såväl i naturen som för näringsidkare.

Även jägarorganisationerna brukar hävda att vår viltförvaltning ska vara ekosystembaserad. Om detta inte enbart ska vara tomt prat, måste vargen och de andra topprovdjuren få ta plats.

Magnus Persson klagar också över att vi från naturvårdssidan ”använder till buds stående medel för att obstruera demokratiskt fattade beslut”. Men att utnyttja möjligheter att överklaga beslut hör till demokratins spelregler, Magnus Persson! Dessutom har EU på eget initiativ sedan flera år granskat den svenska vargpolitiken.

Visst förekommer det att vargar tar tamdjur, men rätt anlagda stängsel är ett effektivt skydd. Om det trots detta sker skador på tamdjur, finns det möjlighet till skyddsjakt.

Slutligen bör det nämnas att de undersökningar som gjorts på senare år visat att en majoritet av svenska folket vill ha en livskraftig vargstam. Det gäller faktiskt även i de så kallade varglänen, till exempel Värmland.

ANNONS

Anders Wirdheim

Ideell naturvårdare

ANNONS