Vart står Högskolan i Halmstad i frågan om den totala förstörelsen av Gaza och palestinierna?, undrar insändarskribenten.
Vart står Högskolan i Halmstad i frågan om den totala förstörelsen av Gaza och palestinierna?, undrar insändarskribenten. Bild: Ohad Zwigenberg

Varför har Högskolan i Halmstad ännu inte visat någon form av solidaritet med Gazas civila befolkning?

Om ingen solidaritet eller fördömande planerats, vill högskolan åtminstone deklarera sin position?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Det var, i skrivande stund, fem månader sedan Israel påbörjade förstörelsen av Gaza som ett svar på Hamas attack den 7 oktober. På fem månader har ungefär 31 000 dödats, varav cirka 12 300 är barn (uppgifter i Aljazeera från bland annat Hälsodepartementet i Gaza). Redan en månad in i konflikten rapporterade FN att 136 barn hade dödats per dag i Gaza. På andra plats kom Syrien, där tre barn dödats per dag mellan 2011–2022, i Ukraina var siffran 0,7 barn per dag på 21 månader. I november skrev FN att 45 procent av hemmen i Gaza var förstörda och i slutet av december rapporterade Al-Jazeera att cirka 70 procent av hemmen i Gaza har totalt förstörts. Av allt vatten i Gaza är ungefär 97 procent odrickbart. Då återstår 3 procent av vattnet i Gaza som drickbart för 2,1 miljoner människor. Det är, minst sagt, en total humanitär katastrof.

ANNONS

Den 24 februari 2022 invaderades Ukraina av Ryssland och ett krig som pågår än i dag påbörjades. En konflikt som har förstört för många människor, och som fortfarande förstör. Skolor, sjukhus och familjer förstörs, slits isär, bombas och förtvinar. Den 9 mars, 13 dagar efter den ryska invasionen, gick Högskolan i Halmstad ut med att man ville ”visa sin solidaritet med kolleger, studenter och civilbefolkning i Ukraina”. Min fråga är: Varför har högskolan ännu, sex månader senare, inte visat någon form av solidaritet med Gazas civila befolkning? Om inte solidaritet, varför inte ett fördömande av det Israel gör i Gaza?

Studenter har strejkat och demonstrerat på universitet genom Sverige. Om ingen solidaritet eller fördömande planerats, vill högskolan åtminstone deklarera sin position? Eftersom högskolan stödde sitt uttalande om Ukraina i SUHF:s och EUA:s uttalanden kan man med prestige stödja sig i vad internationella organisationer, såsom FN, Röda Korset, Läkare Utan Gränser, Human Rights Watch, Rädda Barnen med mera, har sagt om situationen, nämligen att Israel har gått bortom gränsen för vad folkrätten tillåter. Det är denna position som högskolans egen doktor i folkrätt, Amin Parsa, har skrivit under i ett öppet brev till Tobias Billström i Dagens Juridik, den 3 januari 2024, tillsammans med flera andra akademiker inom ämnet.

ANNONS

Vart står Högskolan i Halmstad i frågan om den totala förstörelsen av Gaza och palestinierna?

Linus Eriksson

Svar direkt:

Den tragiska konflikt som pågår i regionen har inte undgått någon, och har väckt starka känslor och sympatier hos både studenter och medarbetare vid Högskolan i Halmstad. Demonstrationer har hållits på campus och forskare och lärare har deltagit i den offentliga debatten, vilket är precis så som det ska vara.

Högskolan i Halmstad är en myndighet under regeringen, och kan därigenom inte ha någon annan hållning än den som den svenska regeringen har. Alla studenter och medarbetare, på båda sidor om konflikten, måste också kunna känna sig trygga och inkluderade i vår miljö.

Vårt uppdrag är att forska och att utbilda studenter i vetenskap och kritiskt tänkande. Därför är det viktigaste vi kan göra för fred och demokrati att fortsätta att utbilda våra studenter och att stödja medarbetare som deltar i den offentliga debatten utifrån sina kunskaper och sin forskning.

Selma Sedelius, kommunikationschef vid Högskolan i Halmstad

ANNONS