Jan Widiksons tomt i Tylösand.
Jan Widiksons tomt i Tylösand. Bild: Roger Larsson

Varför återplantera på just den här delen av stranden?

Hela den här historien ger en fadd eftersmak.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

När HP 2020 frossade som värst i Widiksons ”skövling” av strandskogen nedanför sitt nybygge i Tylösand, och stort skadestånd i kombination med fängelsestraff utdömdes, ställde jag mig frågan varför det var så viktigt att döma ut ett högt skadestånd för att kunna återplantera den fällda skogen. Skälet till min undran var att kommunen flera år tidigare själva gjort omfattande ”skövling” av liknande strandskog vid Bäckstigen i Frösakull, inte särskilt långt från Widiks tomt, och där har ingen återplantering skett till dags dato.

Den 19/11 i år hade HP ett helt uppslag om den tilltänkta återplanteringen som enligt artikeln skall ske skyndsamt, tydligen med lövträdsplantor i stor mängd. Det får mig att åter undra över varför kommunen inte har återplanterat den omfattande ”skövlingen” vid Bäckstigen. Man har ju haft gott om tid på sig att göra det. Skulle vara intressant att få kommunens förklaring till ärendenas olika bedömning.

ANNONS

Naturparkmästare Roland Larsson säger i artikeln att ”det är jättebra att sätta ut lövplantor så att de är invintrade i vila. Men generellt skall det vara sådant som redan finns i miljön, vanlig svensk tall, björk och ek. Kanske lite taggbuskar”. Tanken att plantera lövskog (björk?) i stället för barrväxter förefaller märklig, då man för ett antal år sen rensade bort all björk utmed Prins Bertils stig, utom där intilliggande tomtägare bad att få behålla den.

I HP den 7/12 skrev kommunens förre naturparkmästare Ragnar Johansson i en insändare, att man borde avstå från att återplantera tomten nedanför Widiks hus, och i stället använda skadeståndspengarna till att underhålla Prins Bertils stig. Låter som ett klokt råd. Att dessutom plantera 3 500 plantor där det enligt experten Ragnar Johansson endast krävs 500 stycken, verkar alldeles orimligt.

Hela den här historien ger en fadd eftersmak och luktar hämnd. I domen skrevs enligt HP ”att skadeståndet i viss mån skall vara avskräckande för andra att göra liknande skövlingar”. Jag har alltid trott att lagen skall ge den enskilde det straff som svarar emot gärningen, och inte utdöma ett högre i syfte att avskräcka andra från att begå nåt liknande. Vill man uppnå detta, skall man ändra lagen, och inte låta enskilda personer schavottera på det sätt som skett här. Planterar man dessutom björk som ju är högväxande och därmed omöjliggör all havsutsikt från Widiksons tomt, så borde väl belackarna känna sig nöjda.

ANNONS

Bifogar bilder av båda de ”skövlade” tomterna.

Kenne Stjernquist

Svar direkt:

Tack för dina åsikter och frågor. När det gäller återplanteringen i Tylösand kommer det göras med plantor som redan finns i området som till exempel oxel, rönn, fågelbär, björk, ek, slån och vanlig tall. Valet av plantor har gjorts utifrån de förutsättningar som finns i området då det torra, steniga och grunda jordlagret gör att det är svårt att plantera större träd. Återplanteringen är en del i att reparera den skada som orsakades när träden på en cirka 2 000 kvadratmeter stor yta olovligen skövlades 2018.

Vi håller med om att Prins Bertil stig är en väldigt fin och uppskattad stig och upprustning sker kontinuerligt. Så sent som för några veckor sedan renoverades stigen vid Tyludden för att göra den mer framkomlig. Dessutom har arbetet med att anlägga ett utegym vid Brottet påbörjats som beräknas bli klar under vintern 2022/23.

När det gäller strandskogen vid Bäckstigen så är det inte kommunen som äger denna skog och därför har vi inte möjlighet att svara på vad som hänt i området.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Hälsningar, teknik- och fastighetsförvaltningen Halmstads kommun

ANNONS
ANNONS