Om det hittills varit bra att bo där jag gör, lär det inte bli sämre i jämförelse med den ”utveckling” som målas upp för kommunen och staden väster om Nissan!, skriver ”Nöjd på öster”. Bilden är från 2022.
Om det hittills varit bra att bo där jag gör, lär det inte bli sämre i jämförelse med den ”utveckling” som målas upp för kommunen och staden väster om Nissan!, skriver ”Nöjd på öster”. Bilden är från 2022. Bild: Gustaf Nilsson

Väldigt nöjd med valet att bygga hus i Fyllinge

Om det hittills varit bra att bo där jag gör, lär det inte bli sämre i jämförelse med den ”utveckling” som målas upp för kommunen och staden väster om Nissan!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Debatten om centrumdöden har pågått länge och förslagen för att hejda den har varit många. Ett gigantiskt koncept innebar en historisk folkomröstning för att svara ja eller nej på frågan – ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans enligt nuvarande förslag”. Nej-röstarna vann och har i lokal media vid flera tillfällen benämnts bakåtsträvare. Att det uppenbarligen var för få ”framåtsträvare” som trodde på konceptet som en räddningsaktion för centrum har det dock inte talats mycket om!

Flyttade till Halmstad i mitten av sjuttiotalet. Redan då fanns åsikterna att det var på den västra sidan om Nissan och vidare ut med kusten man skulle bo, där skulle staden utvecklas. Såg dock inga fördelar och byggde därför hus på Fyllinge i början av åttiotalet. Bor fortfarande kvar, och är med facit i hand väldigt nöjd. Med cykel tio minuter till skogen, till bad på Östra stranden eller till centrum om man behöver dit. Nära till Hallarnas köpcenter, och många andra närliggande butiker. Bra bussförbindelser, och med eget fordon är det nu ännu smidigare att via södra infarten ta sig ut på E6:an.

ANNONS

Beträffande fordonstrafik och allmänna kommunikationsmedel för resor genom staden har det inte hänt speciellt mycket på snart femtio år. För att undvika trafikinfarkt bör man inte ta bilen in till centrum eller över stadens broar vid vissa tidpunkter, och beundrar alla som dagligen orkar med detta. Det lär inte bli bättre med ny bro eller tunnel, om det över huvud taget blir av! Att öka antalet boende väster om Nissan och samtidigt tro på bibehållen eller minskad fordonstäthet är nog ett önsketänkande.

Kan därmed konstatera att om det hittills varit bra att bo där jag gör, lär det inte bli sämre i jämförelse med den ”utveckling” som målas upp för kommunen och staden väster om Nissan!

Nöjd på öster

ANNONS