Skribenten tycker att man i större utsträckning bör utreda orsaken till olika diagnoser.
Skribenten tycker att man i större utsträckning bör utreda orsaken till olika diagnoser. Bild: Bertil Ericson / TT

Våga ställa frågor om orsaken till din diagnos

Varför inte använda din besökstid till att ställa frågor? Det är ju för ditt eget bästa!

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Du har kanske inte tänkt på det, men när läkaren ställt din diagnos så är det dags att skriva ut recept på medicin. Numera är det ytterst sällan som läkaren säger att ”nu ska vi ta reda på orsaken till att du fått det diagnosticerade problemet”. Förresten, hur ofta har du som patient ställt frågan om vad orsaken är? Väldigt sällan om ens någonsin vågar jag påstå.

Detta faktum, det vill säga att läkaren inte tar reda på orsaken till ditt problem, är ingenting som sjukvårdshuvudmännen eller läkemedelstillverkarna har något emot. Det är en winwin-situation för båda. Sjukvården ”hinner med” fler patienter för varje nedlagd krona och läkemedelsindustrin får maximera sina leveranser av läkemedel.

ANNONS

Om jag som patient skulle drista mig till att fråga om orsaken till exempelvis det diagnosticerade förmaksflimret så får jag svaret att det är ”ett elektriskt kaos” som är orsaken. Detta verkar läkarna ha lärt sig att svara. Jag har fått det luddiga svaret vid åtminstone fyra tillfällen. Då jag fortsatt fråga hur detta kaos uppkommer har jag lagt märke till hur svårt många av läkarna har att svara, varför jag inte fortsatt med fler frågor. Hur många av er har frågat om orsaken och nöjt sig med det första svaret? Tyvärr de allra flesta. Ytterst få fortsätter att fråga.

Den ofta tidskrävande undersökningen om orsaken till din diagnos har försvunnit på grund av att vi patienter inte vågar ställa frågor till läkaren, som ju kan detta bättre än jag, tänker vi. Varför inte använda din besökstid till att ställa frågor? Det är ju för ditt eget bästa! Att läkaren börjar skruva på sig för att den tid, som anslagits åt dig, håller på att ta slut, ska du inte bry dig om. Fortsätt fråga!

Lasse Blomdahl

ANNONS