Skjut till medel och utöka tiderna i stället för att dra ner, tycker skribenten angående ordningsvakter i Halmstads centrum.
Skjut till medel och utöka tiderna i stället för att dra ner, tycker skribenten angående ordningsvakter i Halmstads centrum. Bild: Tim Aro/TT

Utöka de tider som ordningsvakter är på plats i centrum

Skjut till medel och utöka tiderna i stället för att dra ner.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

När resultatet från senaste trygghetsenkäten presenterades kunde vi se att satsningen på ordningsvakter i centrum burit frukt.

Detta är något vi Sverigedemokrater motionerat om redan tidigt förra mandatperioden och som till slut blev verklighet förra året.

Av dem som kände till att det numera finns ordningsvakter som patrullerar i centrum, så upplevde en klar majoritet att dessa hade ökat tryggheten. När man sedan tittar på statistiken från ordningsvakternas ingripanden så kan man klart se att satsningen bidragit till ordning och trivsel i vår stadskärna.

Från Sverigedemokraternas sida har vi motionerat om att utöka det så kallade LOV3-området till att innefatta Österskans, biblioteksområdet samt även Norre katts park. Även styret i Halmstad vill utöka området dock utan tillägget Norre katts park.

ANNONS

Det är däremot ett både tråkigt och förvånande konstaterande att man från styrets sida inte tagit till sig resultaten från enkäten samt statistiken från de ingripanden eller åtgärder som ordningsvakterna gjort och vidtagit under förra året.

Samtidigt som man konstaterar ett positivt utfall och vill öka patrulleringsområdet så minskar man ner på antalet timmar ordningsvakterna skall vara i tjänst och även den budget som anslås. Det är inte rätt väg att gå.

Vi Sverigedemokrater vill i stället utöka de tider ordningsvakter är på plats i centrum. Vårt förslag är att även helgnätter bör vara inkluderade i de tider där vi ökar tryggheten genom att låta ordningsvakter patrullera. Självklart kommer vi även i kommande budgetprocess att anslå medel för denna satsning.

Just detta borde dock Ansvar för Halmstad göra redan nu!

Ta till er från de resultat som uppnåtts och bygg vidare på det, skjut till medel och utöka tiderna i stället för att dra ner.

Det som fungerar skall vi satsa mer på, inte mindre!

Andreas Ahlqvist (SD)

kommunråd

LÄS MER:Ordningsvakter gav effekt – nu ska de patrullera färre timmar

LÄS MER:Kommunen ansöker om att få fortsätta och utöka ordningsvakter i centrum

ANNONS