Den som kommer in i en kyrka förväntar sig nog se tända ljus och människor som ber. Som ber även för mig. Som lovsjunger Gud, stödjer varandra, välkomnar den som är utanför. Säkert förväntar man sig se kors och Kristusbilder. Jesus i centrum, navet för allt kyrkan håller på med, skriver två representanter för Frimodig kyrka Halmstad.
Den som kommer in i en kyrka förväntar sig nog se tända ljus och människor som ber. Som ber även för mig. Som lovsjunger Gud, stödjer varandra, välkomnar den som är utanför. Säkert förväntar man sig se kors och Kristusbilder. Jesus i centrum, navet för allt kyrkan håller på med, skriver två representanter för Frimodig kyrka Halmstad. Bild: Christine Olsson/TT

Utan Kristus ingen kyrka

Sällan har det varit tydligare att Svenska kyrkan invaderats av politiska agendor. Kristus glömdes visst bort.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Kyrkoval 2021 stundar. Kyrkoval, inte kommunalval. Vilket man frestas tro när man ser hela spektret av politiska partier. Med mål som avspeglar partiernas ambitioner. Sällan har det varit tydligare att Svenska kyrkan invaderats av politiska agendor. Kristus glömdes visst bort.

Ändå är Kyrkoordningen, som är Svenska kyrkans ”grundlag”, kristallklar: ”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv.”

Däremot ställs inga som helst krav på den människa som lite nyfiken, skeptisk, lycklig, förkrossad närmar sig kyrkan. Öppenheten är total. Vad finns det då här som inget annat kan ge?

ANNONS

Den som kommer in i en kyrka förväntar sig nog se tända ljus och människor som ber. Som ber även för mig. Som lovsjunger Gud, stödjer varandra, välkomnar den som är utanför. Säkert förväntar man sig se kors och Kristusbilder. Jesus i centrum, navet för allt kyrkan håller på med.

Utan Kristus ingen kyrka. Endast obegripliga traditioner och en värdegrund utan fäste.

Jesus grundade sin kyrka för snart två tusen år sedan. Hans kyrka finns över hela jorden. Hans kyrka kommer att bestå till tidens slut. Kommer Svenska kyrkan att bestå? Bara Gud vet.

En och annan struntar blankt i om klockorna tystnar och kyrkorna blir nöjespalats. Just nu. Men tider kan komma då man mer än något annat längtar efter att hitta vägen till Guds hjärta. Om några månader, ett par år eller tio. Den dagen hjälper ideologierna föga. Därför behöver du i dag de som för stafettpinnen vidare.

Hela paletten används när kyrkan utför uppdraget. Man städar och administrerar, undervisar och förkunnar, tar sig an sjuka och ensamma. Många gläder med musik och sång medan andra är en resurs för barn och unga. Som förtroendevalda vill Frimodig kyrka göra sitt yttersta för att skapa de ramar som gör allt detta möjligt. Vi ber om din röst!

ANNONS

Ulf Sjödahl

ordförande i Frimodig kyrka Halmstad

Benedicte Södergren

vice ordförande i Frimodig kyrka Halmstad

ANNONS