Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka kraftigt, skriver Elise Lindqvist som vill att ungas hälsa prioriteras.
Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka kraftigt, skriver Elise Lindqvist som vill att ungas hälsa prioriteras. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ungas hälsa – vi måste agera och det måste ske nu

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka kraftigt.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Ungas psykiska ohälsa är ett ganska laddat och känsligt ämne som tagits upp i många diskussioner och debatter de senaste åren. Men hur går det med arbetet mot den kraftigt ökade psykiska ohälsan bland unga egentligen?

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka kraftigt, bup är extremt överbelastad och saknar betydande resurser för att kunna hantera den ökade efterfrågan av hjälp. De otillräckliga resurserna inom bup i form av kompetent personal och ekonomiskt stöd resulterar tyvärr i katastrofala väntetider och en bristande hjälp till de som är i behov av det.

På flertal skolor runt om i landet finns det inte ens ett tillgängligt elevhälsoteam, många skolor saknar helt kuratorer eller psykologer och många skolor har inte ens en skolsköterska eller specialpedagog som är tillgänglig för elever när man är i behov av det.

ANNONS

Det pratas ofta om hur vi unga är framtiden, men den framtiden är snart förlorad. Den ökade psykiska ohälsan resulterar i att många inte klarar av skolan och i flertalet fall att man väljer att ta sitt liv. Vi måste agera och det måste ske nu för vi har inte råd att förlora fler unga till den psykiska ohälsan. Detta måste få ett slut, vi kan inte ha det såhär längre.

Vi måste tas på allvar. Våran hälsa måste prioriteras för vi är framtidens arbetare, makthavare och det är vi som ska forma ett samhälle som våra framtida barn och barnbarn ska kunna leva i.

Elise Lindqvist, ordförande SSU Varberg

ANNONS