Tysta politiker i bekväm glömska

Hur ska jag i september kunna rösta på en politiker som är för bygget vid Österskans när jag själv är emot?

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Diskussionerna om Österskans fortsätter, även hotelldirektören har nu hörts av. Men politikerna är tysta, de sitter i dimman och idkar en sorts bekväm glömska. Hur ska jag i september kunna rösta på en politiker som är för bygget när jag själv är emot?

Det finns faktiskt en färdig detaljplan för ett hotell på Österskans. Planförslaget antogs inte av kulturhistoriska skäl, de tre parkerna och fornminnet är ett riksintresse och ska bevaras för framtiden. De geotekniska förhållandena är svåra, det finns stor risk för sättningsskador på kringliggande bebyggelse, framförallt på teatern.

Kommunen har redan tagit bort noteringen Riksintresse för området i sin centrumplan, vilket föregriper länsstyrelsens granskning.

ANNONS

Det nya förslaget är en hidös 16-vånings glasmonolit placerad mitt i fornminnet Österskansbastionen och i åbrinken. I detaljplaneförslaget saknas redovisning för omgivningspåverkan, det vill säga anpassning till platsen (se den försmädliga konsultrapporten), skuggverkan, solreflexer, skyltning, ute och fasadbelysning (sjöfart, flyg, försvaret?). Vilka krav ställs på ekologi och hållbarhet samt energi, kyla, och drift? Översvämningsrisk?

Den geotekniska utredningen är undermåligt innehållslös. Där finns inget om utbredning och djup på kulturlagren. Riskerna för ras och skred i slänten saknas, det skall alltid göras av åbrinkar. Tidigare gjordes en undersökning av vattenförande lager och med tryck och sättningsrisker, varför är inte det gjort här? Är en undersökning av grundläggning och befarade åtgärder mot sättningar på befintliga byggnader och bron inte nödvändigt?

Detaljplaner för enskilda objekt, frimärksplaner, bör undvikas. Vill man tvunget bygga ett hotell så är det betydligt bättre att arbeta in det i planerna för området på tullkammarkajen.

Ingemar Trönner

LÄS MER:Hotell-vd besviken på politisk splittring: ”En risk vi inte hade räknat med”

LÄS MER:Experter kritiska till hotellet: ”Förvanskar stadens siluett”

LÄS MER:SD vann: Folkomröstningen om hotellet skjuts upp

LÄS MER:Hotellet på Österskans – detta har hänt

ANNONS