Se till att polisen använder sig av <em id="emphasis-9ae7a1813aaf7f00909e3093c6c69fe7">alla</em> bevis vid våld i nära relation och våldtäkter, och en tryggad statlig finansiering av landets kvinnojourer. Det är några av de förslag som halländska centerkvinnor lyft i motioner inför helgens förbundsstämma för Centerkvinnorna, skriver representanter för organisationen.
Se till att polisen använder sig av alla bevis vid våld i nära relation och våldtäkter, och en tryggad statlig finansiering av landets kvinnojourer. Det är några av de förslag som halländska centerkvinnor lyft i motioner inför helgens förbundsstämma för Centerkvinnorna, skriver representanter för organisationen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Tryggad statlig finansiering av landets kvinnojourer ett förslag på stämma

Våldet i nära relationer, i eller utanför hemmet, är ett ständigt pågående brott, och de kvinnor som mördas är värda samma uppmärksamhet och upprättelse för det som de utsatts för som alla andra offer.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Möjlighet att överlåta hyreskontrakt till den part i ett förhållande som utsätts för misshandel, se till att polisen använder sig av alla bevis vid våld i nära relation och våldtäkter, och en tryggad statlig finansiering av landets kvinnojourer. Det är några av de förslag som halländska centerkvinnor lyft i motioner inför helgens förbundsstämma för Centerkvinnorna.

Jämställdhet är förstås mycket mer – det handlar också om jämlika villkor i arbetslivet, där kvinnor exempelvis driver företag i lägre utsträckning än män, i föräldraskapet, där kvinnor fortfarande tar ut fler föräldradagar än män, och inom sjukvården där forskning på mäns sjukdomar fortfarande är prioriterade. Men är allt detta då en kvinnofråga? Nej, naturligtvis inte, ändå behövs det fortfarande kvinnoförbund för att lyfta jämställdhetsfrågor in i politiken. Helgens förbundsstämma samlar många engagerade ombud från hela landet och vi kommer ta fram ny politik inom flera områden. Bland annat när det gäller klimakteriet och förståelse för hur det kan påverka kvinnor både fysiskt och psykiskt. För trots att klimakteriet är något som alla kvinnor genomgår finns det ytterst lite forskning på området. Därför vill vi bland annat att forskning på klimakteriet prioriteras, att alla hormonpreparat för behandling av klimakteriet ska ingå i högkostnadsskyddet och att kunskapen om klimakteriet höjs inom både vården och hos arbetsgivare och anställda.

ANNONS

Våld i nära relation är ett, tyvärr, alltid lika aktuellt ämne. Det kommer lätt i skymundan när gängkriminaliteten tar plats i våra offentliga miljöer. Men våldet i nära relationer, i eller utanför hemmet, är ett ständigt pågående brott, och de kvinnor som mördas är värda samma uppmärksamhet och upprättelse för det som de utsatts för som alla andra offer. När det gäller våld i nära relation läggs till exempel anmälningar ned utan att polisen ens granskar alla bevis som finns. Utredningar som rör både våld i nära relation och sexualbrott läggs på hög, eller läggs ner utan att bevis har granskats. Så kan vi inte ha det, därför vill vi att det ska vara obligatoriskt att allt bevismaterial ska gås igenom av polisen vid en polisanmälan som gäller våld i nära relation.

Kerstin Lindqvist, Ränneslövs CK, Laholm

Annika Johansson Sävborg, Halmstadsbygdens CK, Halmstad

Ann-Margret Kristensson, Falkenbergs CK, Falkenberg

Wien Axelsson, Unnaryds CK, Hylte

Elin Cederkrantz, Veddige-Sällstorps CK, Varberg

Sofie Sandell, Kungsbacka CK, Kungsbacka

ANNONS