Har man helt missat att tågen ändrat tider? frågar sig skribenten sedan tiden blivit knapp mellan buss och tåg.
Har man helt missat att tågen ändrat tider? frågar sig skribenten sedan tiden blivit knapp mellan buss och tåg. Bild: Kenny Hjälte

Tre minuter mellan buss och tåg – nu får man ta bilen i stället

Är bussen bara någon minut sen eller tåget vid ankomst någon minut sen så missar man bussen eller tåget.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Brukar åka i jobbet till Göteborg cirka fyra gånger per månad vid olika tider. Då har jag tagit buss 225 från Kustvägen. Bussen kommer till Laholms station kl 32 varje timma och tåget avgick tidigare kl 43. Nu går tåget vid 35. Likaså tidigare så ankom tåget till Laholm kl 17 varje timma och bussen avgår kl 28. Nu kommer tåget kl 25.

Alltså har man tre minuter på sig vilket gör att är bussen bara någon minut sen eller tåget vid ankomst någon minut sen så missar man bussen eller tåget. Man måste gå cirka 200 meter också så går man inte så fort är det kört. Denna buss är det inte många som åker med under dagtid säkert tom cirka 80 procent av resorna och nu lär det bli ännu färre. Nu får man ta bilen i stället till stationen för jag vågar inte chansa på att hinna med.

ANNONS

Har Laholms kommun eller Hallandstrafiken helt missat att tågen ändrat tider?

Sen såg jag i tidningen att Laholms kommun säger att busshållplats vid Mellby center är mycket viktig och jag kan bara konstatera att när jag har åkt under olika tider så är det ingen vuxen som har stigit på eller av där utan det är skolelever. Nu åker jag inte så ofta så det är säkert någon som åkt men det är inte många.

Tågresenär

Svar direkt:

Vi är medvetna om att tågets avgångstider justerats. Vår ambition är att planera kollektivtrafiken med ”Hela-resan”-perspektiv, vilket bland annat innebär att ankomst- och avgångstider för buss och tåg ska matcha bra med varandra. Ambitionen gäller också att försöka matcha bussar vid andra bytespunkter och detta helst i båda ändar av en busslinje.

Denna matchning är alltid utmanande för att kunna leverera en kostnadseffektiv kollektivtrafik.

I det specifika fallet för linje 225 är vi medvetna om att bytestiden är i lägsta laget, men för att kunna förlänga bytestiden i den ena riktningen, måste det göras på bekostnad av att buss och tåg inte matchas bra i andra riktningen. Där har vi valt att fokusera på byten i båda riktningar. Tidtabellen är också utformad så att bussen ska undvika förseningar.

ANNONS

I och med 225:ans förändrade körväg från 28 december kommer bytestiden vid Laholm station för färd vidare norrut nu bli 6 minuter i stället och för ankommande tåg norrifrån ökar möjligheterna att låta bussen vänta in resenärer om tåget inte är allt för sent.

Gustav Sandkvist, trafikchef Hallandstrafiken

ANNONS