Trång men hållbar ekonomisk kostym

Liggande högerbudget är inte perfekt. Hade vi sverigedemokrater fått bestämma helt själva hade vi prioriterat vissa saker annorlunda, och inte minst sett till att komma till rätta med de hutlösa bränslepriserna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Den vårändringsbudget som vi Sverigedemokraterna förhandlat fram ihop med regeringen innehåller många nödvändiga och efterlängtade satsningar. Bostadstillägget för barnfamiljer höjs, och äldreförsörjningsstödet stärks. Medel tillförs för att skydda värdefull natur, och bekämpa smittsamma djursjukdomar. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Kriminalvården får alla utökade resurser. Det är en ansvarsfull budget, anpassad för det pressade ekonomiska läge vi befinner oss i. Med ett tydligt fokus på att inte ytterligare spä på inflationen, vilket skulle riskera att göra hela Sverige fattigare och svagare under lång tid framåt.

Motsvarande återhållsamhet får det dock sägas vara sämre med på den rödgröna sidan. Miljöpartiet lovar guld och gröna skogar, och utlovar satsningar för 14 miljarder kronor mer än vad man har täckning för. Än värre är det hos Vänsterpartiet, som lovar bort 21 miljarder mer än vad som faktiskt finns att tillgå.

ANNONS

Det är även värt att notera hur drastiskt olika prioriteringar oppositionspartierna har. Detta gäller inte minst Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilka torde vara de två partier som har minst gemensamt med varandra gällande ekonomin, bland alla riksdagspartier. Exakt hur en gemensam rödgrön budget skulle sett ut om Magdalena Andersson suttit kvar som statsminister kan vi inte veta säkert. Men sannolikheten är hög att den skulle varit snarlik den spretiga ”Lyxfällan”-budgeten för 2021. En budget där alla samarbetspartierna fick miljardsatsningar på sina respektive hjärtefrågor, för pengar som inte fanns och i stället finansierades med stora, dyra lån.

Liggande högerbudget är inte perfekt. Hade vi sverigedemokrater fått bestämma helt själva hade vi prioriterat vissa saker annorlunda, och inte minst sett till att komma till rätta med de hutlösa bränslepriserna. Den budget vi nu har är dock bättre än alternativen. Den ekonomiska kostymen må sitta trång, men den håller bättre än de rödgröna spenderbyxorna.

Erik Hellsborn (SD), riksdagsledamot

Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot

Sara-Lena Bjälkö (SD), riksdagsledamot

ANNONS