Politiker måste stötta och aktivera invånare, organisationer, företag och föreningsliv i klimatfrågan.
Politiker måste stötta och aktivera invånare, organisationer, företag och föreningsliv i klimatfrågan. Bild: MAJA SUSLIN / TT

Ta till vara på kraften – låt invånarna vara med

Grundproblemet i Halmstad, Laholm och Hylte är att kommunerna inte tar till vara på kraften från dess invånare, organisationer, företag och föreningsliv.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vi vet att allt har sin ursprung i det lokala, hos människor, organisationer och företag. Det vi gör tillsammans.

Klimatfrågans dignitet är så stor att enda lösningen är att på politisk väg skapa förändring. Vi kommer inte förbi politiken. Och då pratar vi allmänt om politik och inte enskilda politiker eller partier. Politik är så mycket mer än så.

Kom ihåg att alla utsläpp har varit lokala.

Så det vi gör i södra Halland har betydelse.

Sveriges kommuner och landsting konstaterar ”Dels behövs krafttag för omställning av ohållbara system och dels behöver medborgare inkluderas i omställningen”.

Grundproblemet i Halmstad, Laholm och Hylte är att kommunerna inte tar till vara på kraften från dess invånare, organisationer, företag och föreningsliv.

ANNONS

Men för att minska utsläppen, i stort som smått, måste dessas parter stöttas och aktiveras. Därför:

• Ta fram fakta varifrån de största utsläppen av koldioxid kommer i kommunen. Samla inblandade parter och se vad som kan åtgärdas. Använd kraften hos dem.

• Peka sedan ut var åtgärderna ger bäst och snabbast resultat.

• Bjud in näringsliv, branschorganisationer och fackföreningar för att diskutera vilka miljö- och klimatförbättringar de kan bidra med.

• Bjud in bildningsförbunden och hjälp och stötta dem med att starta studiecirklar, workshops och föreläsningar kring klimatet, i stort som Glasgow-överenskommelsen till det nära som hur bin och andra insekter bäst gynnas.

• Se till att satsningar på förnyelsebar och fossilfri energi underlättas lokalt. Till exempel kan man sätta upp solpaneler vid järnvägsstationer och stora köpcentrums kundparkeringar.

Punkterna ska ha som mål att lämna förslag på åtgärder.

Men i värsta fall kan de läggas på hyllan. Det blir ingen verkstad.

Först när tillräckligt många kräver det kommer makthavare på alla nivåer att börja genomföra det som behövs. Förändringar kräver arbete. Av alla engagerade individer, föreningar, organisationer och företag som ser nödvändigheten i att rädda klimatet.

Laholmsbo

ANNONS