Kolkraftverk i Kina.
Kolkraftverk i Kina. Bild: Ng Han Guan

Ta de värsta miljöproblemen först

De problem vi har med dålig miljö i världen, ta de värsta problemen först och se på dem globalt, menar skribenten.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS

En ledare i Expressen skriver 15/3 ”hylla inte Gretas konspirationer”. Jag håller med om vad som sägs om Greta.

Naturvårdsverket genom Sveriges officiella statistiker, presenterar mycket statistik via ekonomifakta som lämna rapporter över tillståndet i Sverige och även globalt. Läs gärna och bilda dig en uppfattning.

Några reflektioner från mig: Jag tror att Sverige generellt sett har bra ”siffror” inom miljön, i alla fall jämfört med många andra länder. Ekonomifakta redovisar många områden inom miljön och Sverige ligger bra till.

Motsatsen är att en del länder som inte har kommit så långt har dålig för att inte säga skadlig miljö. Det finns till exempel många kolkraftverk som sprider ut mycket koldioxid som i sin tur ökar mängden växthusgaser.

ANNONS

Och då kan man konstatera, i detta fall, att koldioxid sprider sig över hela jordklotet. Samtidigt urskuldar man detta med att hävda att har många länder har haft problem i sin utveckling. Och man menar tydligen att vi måste acceptera dålig miljö för att få en bättre miljö i landet på sikt. Man måste acceptera landets utvecklingskurva anser man.

Jag tror inte på detta resonemang annat än i viss grad. Om man accepterar dålig miljö som sprider sig via hela jorden så får vi problem med ”el nino” och andra naturproblem, (bränder i Australien, Kalifornien etcetera) som i sin tur beror på spridning av dåliga naturfenomen långt därifrån, vad jag förstår. Alltså blir lokala problem globala problem.

Det innebär således, att vi bör angripa de problem vi har, vart helst de uppkommer (i Kina, Indien, USA eller Ryssland). Men att man tar de lågt hängande frukterna först.

Jag tror att vi måste hjälpa till med strävan efter en god miljö och jag tror att det finns många som kan hjälpa till att utveckla saker och ting så att vi når en ännu bättre miljö.

Bengt Åke Salsgård

ANNONS