Typiska jordbruksarter som sånglärka, tofsvipa, storspov och svalorna går stadigt tillbaka, skriver Anders Wirdheim i en replik.
Typiska jordbruksarter som sånglärka, tofsvipa, storspov och svalorna går stadigt tillbaka, skriver Anders Wirdheim i en replik. Bild: Martin Grimm/AP

Ta av skygglapparna och se problemen i naturen

Det är farligt att tro att man är bäst, när man bär skygglappar, menar skribenten Anders Wirdheim.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Slutreplik. Svar på insändare i HP 5/9 ”Den svenska jordbrukskåren har stora kunskaper om jord- och skogsbruk”.

Ja, Joacim Svensson (SD), mycket har förändrats inom svenskt jord- och skogsbruk, och den svenska jordbrukarkåren har säkert stora kunskaper om brukandet. Men denna kunskap räcker inte eftersom det går åt fel håll med djur- och växtliv.

Det räcker inte heller att vara ”fullt medvetna om ekosystem och biologisk mångfald”. Den kunskapen måste också innebära att man gör något åt problemen. Det är farligt att tro att man är bäst, när man bär skygglappar.

Tack vare mycket omfattande och årliga inventeringar, vet vi att det går åt fel håll med fågellivet i såväl jordbrukslandskapet som i skogen. Typiska jordbruksarter som sånglärka, tofsvipa, storspov och svalorna går stadigt tillbaka. I skogen är läget liknande. Det är i stort sett bara de arter som trivs i monokulturer av gran och tall som det går bra för. Arter som anpassats till ett liv i andra miljöer har det däremot tufft och minskar stadigt.

ANNONS

Detta gäller fågellivet, som vi alltså följer noga inom ramen för svensk miljöövervakning. Hur det är med andra organismgrupper är inte lika väl känt, men vi kan på mycket goda grunder anta att det är lika illa. En tysk undersökning visade till exempel härom året att antalet insekter minskat med 75 procent på bara några decennier. Senare har andra studier visat att det är i stort sett lika illa på andra håll i Europa.

Dessa tydliga signaler borde innebära att Sveriges regering tar till krafttag mot utarmningen av djur- och växtliv. Men så är inte fallet, det är tvärtom! Efter krav från SD skär regeringen ner på i princip alla satsningar på miljöövervakning och naturvård. Det finns därför verkligen fog för påståendet att i Sverigedemokraternas Sverige består naturen av kalhyggen. Den inslagna vägen kan på sikt också komma att leda till att vi, liksom i Kina, tvingas sköta pollineringen av olika växter med hjälp av penslar.

Därför är det positivt att EU agerar och kräver att skadad natur restaureras.

Anders Wirdheim

ideell naturvårdare

ANNONS