I den svenska kyrkan samlas människor med en kristen tro. Människor med olika bakgrund och olika politiska åsikter. Gemensamt för oss alla är den kristna tron, inte de politiska åsikterna, skriver Göran Peterson.
I den svenska kyrkan samlas människor med en kristen tro. Människor med olika bakgrund och olika politiska åsikter. Gemensamt för oss alla är den kristna tron, inte de politiska åsikterna, skriver Göran Peterson. Bild: TT/arkiv

Svenska kyrkan är en trosgemenskap - ingen åsiktsgemenskap

Gemensamt för oss alla är den kristna tron, inte de politiska åsikterna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I den svenska kyrkan samlas människor med en kristen tro. Människor med olika bakgrund och olika politiska åsikter. Gemensamt för oss alla är den kristna tron, inte de politiska åsikterna.

Trots det så envisas olika politiska partier att nominera egna nomineringsgrupper för att, än mer, kunna politisera svenska kyrkan.

Vad de politiska partiernas nomineringsgrupper vill med svenska kyrkan skiljer sig markant åt från de opolitiska alternativen.

De opolitiska talar om att prioritera församlingarna, gudstjänstlivet, utbildning och kunskap om kristen tro, barn och ungdomar, volontärer, diakoni, kulturarv, kyrkomusik med mera. En öppen kyrka där alla är välkomna är en självklarhet.

De politiska vill driva sina politiska åsikter inom kyrkans ram och då blir det fel om svenska kyrkan skall driva politiska agendor. Hyser man inte samma åsikter som ett politiskt parti kan man lämna partiet. Men inom Svenska kyrkan skall det rymmas olika politiska åsikter och låt det så vara. Men tyvärr har svenska kyrkan politiserats och speciellt efter att 68-vänstern infiltrerat kyrkan på höga poster. Så till den grad att i svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkostyrelsen, sitter en uttalad ateist! En ateist vars mål är att politiken skall spela en ännu större roll i svenska kyrkan.

ANNONS

Rösta opolitiskt i kyrkovalet den 19 september.

Göran Peterson

Steninge

ANNONS