Förskolan Hoppet i Göteborg är ett exempel som nämns i repliken om byggmaterial.
Förskolan Hoppet i Göteborg är ett exempel som nämns i repliken om byggmaterial. Bild: Magnus Falk

Svensk Betong ska inte heller välja byggmaterial

Låt oss i stället diskutera hur vi tillsammans kan bygga hållbart för framtiden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå debattartikeln ”Politiker ska inte bestämma material vid bostadsbyggande”, 11/2.

I en debattartikel anser Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård att byggande i trä är ett politiskt godtyckligt val om målet är att bygga klimatsmart. Vi håller med om att det är mängden klimatutsläpp över en livscykel som ska styra, inte materialet, och just därför har vi svårt att förstå det stundtals höga tonläget från Svensk Betong.

Att strida om vilket byggmaterial som är bäst för klimatet genom att lyfta fram ett projekt som inte är representativt för dagens träbyggande löser inte de klimatutmaningar vi behöver adressera här och nu. Låt oss i stället diskutera hur vi tillsammans kan bygga hållbart för framtiden. Som företrädare för träbyggsektorn krokar vi gärna arm med betongindustrin för att minska utsläppen inom byggsektorn. Det viktiga borde vara ett så lågt klimatavtryck som möjligt under byggnadens livslängd, och att materialet sedan kan återföras till kretsloppet med låga eller inga utsläpp som följd.

ANNONS

Vi är stolta över de stora utvecklingssteg som det industriella träbyggandet har tagit de senaste åren. Här ligger svenska företag i absolut framkant. De levererar flerfamiljshus, småhus, kontor och samhällsfastigheter, men också märkesbyggnader som kulturhuset Sara i Skellefteå och den första fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg. Användningen av trä som byggmaterial har en stor del i att den svenska skogsnäringen årligen kan leverera en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela Sveriges klimatutsläpp.

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli

Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä

David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen

ANNONS