Stiger. "Vi önskar svar från KF avseende riskbedömningen. Hur har den skett och vilken hänsyn har tagits till aktuella fakta om klimatet?", skriver Klimataktion Halmstad rörande planerade investeringar i Halmstad och hänvisar bland annat till nya data som forskare presenterat vad gäller havsnivåerna.
Stiger. "Vi önskar svar från KF avseende riskbedömningen. Hur har den skett och vilken hänsyn har tagits till aktuella fakta om klimatet?", skriver Klimataktion Halmstad rörande planerade investeringar i Halmstad och hänvisar bland annat till nya data som forskare presenterat vad gäller havsnivåerna.

Svar om riskbedömningen önskas

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

översvämningshot. Vi har tidigare i HP i flera sammanhang redogjort för kommunens riskabla planering för översvämningshotade områden i Halmstad. Kommunfullmäktige (KF) kommer i nästa vecka (160614) att ta beslut angående lån på ca 500 miljoner kronor för investering i resecentrum, hamnen och södra infarten.

Planeringen gäller alltså redan i dagsläget översvämningshotade områden och vår varning baserades på hittills vedertagna data om klimatförändringar och stigande havsnivåer. Och vad vi faktiskt ser runt om i världen, inklusive England, Tyskland, Frankrike.

ANNONS

Klimatforskarna har sedan länge vetat att dessa data är föråldrade men först nu låtit sina nya data komma till allmänhetens kännedom. Vid en konferens i Kalifornien nyligen fick tiotusen deltagare från riskhanterings- och försäkringsbranschen veta att havsnivåerna kan komma att stiga dubbelt så mycket som tidigare uppgetts, med två meter 2100 jämfört med tidigare en meter. Höjningen är större och snabbare än tidigare befarats och teoretiskt kan havsnivån ha stigit med tre meter redan 2050 – 2060.

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar, bekräftar uppgifterna (Aktuell Hållbarhet 160510) och lyfter bland annat frågan om vem som ska ta ansvar för utrymning av kuststräckor – staten eller privata aktörer?

Vi önskar svar från KF avseende riskbedömningen. Hur har den skett och vilken hänsyn har tagits till aktuella fakta om klimatet?

Hur ser man från försäkringsbolagens sida på översvämningar i framtiden?

Hur klokt kan det vara, undrar vi som medborgare, att inte bara chansa utan dessvärre, mot bättre vetande och utan beslut om ekonomisk ansvarsfördelning, ta ställning för ett högriskprojekt av detta slag?

ANNONS

Finns anledning till återremiss för bättre faktaunderlag innan beslut tas i KF?

Klimataktion Halmstad

genom Anne-Marie Bruno

ANNONS