Skiss från Sunset bars bygglovsansökan. Bild: Halmstads kommun
Skiss från Sunset bars bygglovsansökan. Bild: Halmstads kommun

Sunset Bars vara eller inte vara …

Förhoppningsvis bejakar Halmstads kommun ärendet för att öka Frösakulls attraktivitet som en av Sveriges finaste sommarorter.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Omstridd strandbar i Frösakull växer – möts av nya klagomål”, 14/2.

Grundaren Sami Simsek beklagar sig över en mindre lokal grupp som försvårar satsningen på Sunset Bar i Frösakull. Motparten, Eva Rysten Hagström och ordförande i Södra Frösakull Ekonomiska Förening (”SFEF”), hävdar att medlemmarna är missnöjda med Sunset Bar och att verksamheten “blir större och större för varje år”. Missnöjet är grundat på en mindre medlemsenkät. Södra Frösakull omfattar en del av området och liknande enkäter har inte genomförts i Mellersta eller Norra Frösakull.

Enkäten inkluderade 105 tillfrågade och färre än hälften svarade. Av dessa var 34 stycken negativt inställda, det vill säga 2 procent av Frösakulls 1 600 boende (plus sommargäster)! Ordföranden tolkade utgången som ett “bra resultat” och att ”merparten” av medlemmarna som inte svarade ”litar på styrelsen”. Vad som inte omnämns är en klausul i SFEF:s stadgar, som säger att ”medlem som motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas”. Det begränsar naturligtvis incitamentet för oliktänkande.

ANNONS

SFEF har agerat som lokal bromskloss tidigare. 2011 var de emot en breddning av den mycket populära förlängningen av Prins Bertil-stigen från Frösakull till Ringenäs (se HP, juli 2011). Projektet genomfördes som planerat – förutom de 450 metrarna i Södra Frösakull där det i dag knappt finns en stig. Nu har Sunset Bar hamnat på SFEF:s radar.

Så vem och vad är det egentligen SFEF representerar? Det är en mindre ekonomisk förening och i styrelsen ingår det åtta personer på en medelålder på 65 år. Detta ska jämföras med Frösakulls medelålder på 44,8 år. Enligt SFEF:s stadgar så är ändamålet att ”tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen … förvalta grönområdena ... tall-vegetation skall därvid gynnas … och vid nyplantering skall ek återplanteras”. Hur Sunset Bar påverkar SFEF:s ekonomiska intressen eller generella stadgar är oklart.

Det finns en Facebookgrupp med över 2 000 medlemmar av Frösakullsbor och återkommande sommargäster. Åsikterna som framkommer bland kommentarerna om Sunset Bar är uteslutande positiva. Det står mycket på spel för Sami Simsek som, utöver Sunset Bar-initiativet, även startat upp restaurangen Terrazen i Frösakull. Han vill säkerligen förbli på god fot med den lokala kundkretsen över tid och vara lyhörd. Förhoppningsvis bejakar Halmstads kommun ärendet för att öka Frösakulls attraktivitet som en av Sveriges finaste sommarorter.

ANNONS

P-O Norr

LÄS MER:Sunset bar ändrar sig – stannar kvar på samma plats

LÄS MER:Sunset bar hotad – nekas dispens från strandskyddet

LÄS MER:Våg av klagomål på The Sunset Bar i Frösakull

ANNONS