Alla barn har rätt att lyckas i skolan oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, skriver representanter för Halmstads Lokala Parti.
Alla barn har rätt att lyckas i skolan oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, skriver representanter för Halmstads Lokala Parti. Bild: JESSICA GOW / TT

Stor oro för alla barn och unga som får en sämre start i livet

Ett av de viktigaste uppdragen skolan har är att hjälpa och stödja de barn och unga som inte kan få detta stöd i sin hemmiljö.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Skolans kompensatoriska uppdrag kan låta tråkigt. Det är dock ett av de viktigaste uppdragen skolan har; att hjälpa och stödja de barn och unga som inte kan få detta stöd i sin hemmiljö.

Föräldrarnas utbildningsnivå har visat sig avgörande för hur väl barnen lyckas i skola, vilket är oacceptabelt. Alla barn har rätt att lyckas, vilket gör skolans kompensatoriska uppdrag så viktigt.

Med tanke på att detta är ett känt fenomen känns det märkligt att ”Ansvar för Halmstad” lägger så stora besparingar på skolan att rektorerna i nuläget sitter och räknar på hur många elevnära tjänster man måste dra ner inför framtiden. Samtidigt visar forskning på allt mer försämrade skolresultat.

ANNONS

Tidigare har man hört om minskade matematikkunskaper. Men nu kommer även mätningar från PIRL, vilket är ett internationellt läsförståelsetest, som tydligt visar att svenska barns läsförståelse sjunker. Högst alarmerande är att värdena sjunker mest hos de redan svaga eleverna, vilket är ett tydligt bevis på misslyckande i det kompensatoriska uppdraget. Arbetet med att hjälpa de svaga mest är givetvis beroende av vuxentätheten i klassrummet, som på grund av politikernas resursfördelning minskar. Som alla förstår är läsinlärning en förutsättning för mycket lärande.

Generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson, uttrycker oro för segregation och bristande likvärdighet i skolan i sina kommentarer till PIRL:s resultat. Vi känner en stor oro för alla barn och unga som får en sämre start i livet. Oron är också stor för alla lärare som varje år undrar; får jag vara kvar nästa år? Åtta av tio rektorer slutar inom en femårsperiod. Ofta på grund av att de känner sig klämda mellan sitt statliga uppdrag (bland annat att vara kompensatoriska) och kommunala budgetneddragningar (en förutsättning för att få ha tjänsten kvar).

Halmstads Lokala Parti

Rutger Herlin, skolsakkunnig och före detta rektor

Fabio Ishaq, gruppledare

Leif Liljebrunn, ledamot kommunfullmäktige

LÄS MER:Besparingar i styrets budget kritiseras av oppositionen

LÄS MER:Trots tuffa tider – styret vill låna till investeringar

ANNONS