Staten tar via lagstiftning regelbundet fram nya krav på kommuner och beskär återkommande den kommunala självbestämmanderätten och driver upp kommunernas kostnader, tycker skribenten.
Staten tar via lagstiftning regelbundet fram nya krav på kommuner och beskär återkommande den kommunala självbestämmanderätten och driver upp kommunernas kostnader, tycker skribenten. Bild: Henrik Williamsson

Staten lägger hinder för oss att utveckla kommunen

Det är inte bara i frågor om hotell, strandnära toaletter eller bilar på stranden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Lagstiftningen ger privatpersoner rätt att överklaga beslut och olika statliga instanser kan besluta mot en kommuns önskemål…så är det.

Men….Det innebär ändå att det är problematiskt.

När enskilda personer som inte är folkbokförda i kommunen får rätt av statliga institutioner fast en bred lokal majoritet är av annan mening – så som i fallet med bilstranden – så naggas det kommunala självstyret

Överlag så finns en stark folklig och politisk majoritet för att behålla möjligheten att ta bilen till stranden i Laholm. Om det nu är risk för miljöpåverkan så måste det givetvis även gälla på parkeringar strax innanför sanddynerna eller på parkeringar nära våra insjöar.

ANNONS

Staten lägger genom länsstyrelsen och olika rättsinstanser ett hinder för oss att utveckla kommunen. Men det är inte bara i frågor om hotell, strandnära toaletter eller bilar på stranden. Man tar via lagstiftning regelbundet fram nya krav på kommuner och beskär återkommande den kommunala självbestämmanderätten och driver upp kommunernas kostnader.

Samtidigt så gör man det svårt för kommunerna att öka sina skatteintäkter.

Ja…man har som privatperson rätt att överklaga även om man är folkbokförd någon annanstans än i Laholm, detta handlar inte om det, utan om att staten återkommande skickar notan till kommunerna för sina egna ambitioner inom alla politikområden.

Moderaterna i Laholm vill öka kommunernas självbestämmande så vi bättre kan möta framtidens behov.

Eric Semb

Moderaterna i Laholm

ANNONS