Våxtorps bibliotek ska flyttas när lokalytan ska bli till klassrum.
Våxtorps bibliotek ska flyttas när lokalytan ska bli till klassrum. Bild: Evelina Gunnarsson

Stängs biblioteket kommer det aldrig att öppnas igen

Skolan kan använda tillfälliga baracker för att säkra klassrumstillgången i ett akut läge.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Jag satte kaffet i vrångstrupen när jag i Hallandsposten 23-02-20 läste det senaste beslutet av kommunstyrelsen i Laholms kommun. Man ska lägga ner/ta bort ett fungerande bibliotek för allmänheten och skolbiblioteket kommer att hamna i ett litet kyffe, vilket innebär att elevernas lust att låna och läsa böcker inte kommer att stimuleras. Biblioteket för allmänheten hamnar i malpåse och böcker det är en färskvara, så stängs biblioteket kommer det aldrig att öppnas igen.

Våxtorpsskolan är i ett akut behov av mer plats och kan efter ombyggnad få två nya klassrum till en kostnad av mer än 1,5 miljoner kronor och lägg därtill att för två år sedan satsades 220 000 kronor på Mer öppet som är en biblioteksservice för allmänheten. Absolut, det är akut brist på salar för skolan och det förstår vi alla att det är mycket viktigt men artikeln avslutas med att det ändå inte kommer att räcka för 2025 behövs ett tredje klassrum.

ANNONS

Citat från artikeln: ”För att inte tappa tid har kommunen hoppat över ett led. Politikerna beslutade att beställa ombyggnationen utan att vänta på en ordentlig förstudie med kostnadsberäkning”. Och dessa politiker är folkvalda av oss? Och dessa politiker höjde sina egna löner i januari. Har de bevisat att de är förtjänta av löneökningen? Nej!

Då föreslår jag att skolan använder tillfälliga baracker för att säkra klassrumstillgången i ett akut läge. För att kunna göra en ordentlig planering för utbyggnad av skolan och samtidigt fatta beslut om vad som ska hända med Solgården, som stått tom i tre år i väntan på rivning. De äldre vårdtagarna på Solgården har bott i baracker i tre år så den lösningen verkar vara permanent och där är kostnaden för baracker inget problem?

Laholmshem har planerat ett nybygge för mer än 100 miljoner, varför kan de inte börja flytta sin verksamhet till före detta Glänningeskolan och lämna två av sina baracker till Våxtorpsskolan?

PS finns det en tom lokal i Våxtorp som kan bli ett bibliotek?

E. Jansson

ANNONS