Nu ligger ett lagförslag på riksdagens bord som kommer att inskränka den yttrandefrihet och pressfrihet som vi än så länge har inskriven i vår grundlag, skriver Ulf Halldin.
Nu ligger ett lagförslag på riksdagens bord som kommer att inskränka den yttrandefrihet och pressfrihet som vi än så länge har inskriven i vår grundlag, skriver Ulf Halldin. Bild: Johan Nilsson/TT

Stå upp för det fria ordet

Nu ligger ett lagförslag på riksdagens bord som kommer att inskränka den yttrandefrihet och pressfrihet som vi än så länge har inskriven i vår grundlag.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

En fri press som granskar de mäktigas göranden och låtanden är viktig för att ett samhälle skall kunna kalla sig demokratiskt. Komplicerade problem behöver belysning från olika håll för att vi som medborgare ska kunna ta ställning till hur de ska lösas. Varken våra folkvalda eller vi andra blir klokare av censur.

Nu ligger ett lagförslag på riksdagens bord som kommer att inskränka den yttrandefrihet och pressfrihet som vi än så länge har inskriven i vår grundlag.

I våras antogs lagändringen för första gången, Liberalerna la ner sina röster och vänstern röstade emot, alla andra för.

Nils Funcke skrev i Svenska Dagbladet den 29/10:

ANNONS

”Det gäller inte minst den mycket långtgående åtgärden att införa ett nytt tryck- och yttrande­frihets­brott, utlands­spioneri. Befattningen med och publiceringar av hemliga uppgifter som är ägnade att medföra allvarliga men för förhållandet till andra stater eller internationella organisationer blir straffbara. Meddelar­friheten bryts. Vad som ska anses vara hemligt bestäms av befälhavaren för en internationell insats, inte Sveriges riksdag.

Bestämmelsen ska tillämpas även när det gäller insatser där Sverige inte deltar men som utförs inom en organisation där Sverige är medlem. Möjligheten att till exempel lämna uppgifter om övergrepp eller uppgifter som gör att motiven för en insats kan ifrågasättas straff­beläggs. Vid ett inträde i Nato kommer i stort sett alla internationella insatser att falla under lagen.”

Det är illa nog med censureringen av ryska medier som RT och Sputnik. Tror inte makthavarna att vi medborgare kan tänka själva eller är det det de är rädda för?

Ulf Halldin, kommunistiska Partiet

ANNONS