Föräldrar till barn som går på Oneschool Global campus i Nyby bemöter artiklar i HP om skolan.
Föräldrar till barn som går på Oneschool Global campus i Nyby bemöter artiklar i HP om skolan. Bild: Jari Välitalo

Språkbruket om Oneschool är nedsättande, felaktigt och stötande

Som föräldrar till barn på Oneschool Global Nyby Campus känner vi inte alls igen den bild av skolan som Hallandsposten har försökt måla upp

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Vi och många andra föräldrar till barn som går på Oneschool Global campus i Nyby, har läst flera artiklar i er publikation där ni kritiserar skolan och beskriver vår kyrka som en "sekt". Skolgemenskapen som helhet anser att detta språkbruk är nedsättande, felaktigt och stötande.

Som föräldrar till barn på Oneschool Global Nyby Campus känner vi inte alls igen den bild av skolan som Hallandsposten har försökt måla upp de senaste veckorna. Det går knappt en dag utan att man öppnar Hallandsposten och ser rubriker med ord som "Sektens skola" eller ”Tystnadskultur” tillsammans med chockerande och sensationalistiska svartvita bilder på en ungdom med en munkorg över munnen. Denna karaktärisering av vår skola är helt absurd – särskilt när Skolinspektionen har accepterat att skolan inte är konfessionell. Våra barn går i en helt vanlig skola som drivs enligt skollagen, med en svensk läroplan, vilket vi, liksom alla andra föräldrar, har rätt att kräva för våra barn.

ANNONS

Som föräldrar stöder vi skolan fullt ut i dess ansträngningar att främja en känsla av rättvisa, generositet, tolerans och ansvarstagande hos våra barn under hela deras lärande. Vår skola har genomgående uppnått goda akademiska resultat och erbjuder en kvalitativ och säker inlärningsmiljö som gör det möjligt för våra lärare, som inte är medlemmar av vår kyrkliga gemenskap, att utvecklas och blomstra.

Vårt samhälle värdesätter utbildning högt och liksom alla föräldrar anser vi att vi ska kunna välja skola för våra barn. I motsats till det material som vi ser skrivet om skolan från nyhetsbyråer som er, använder skolan ett teknikbaserat, innovativt inlärningsprogram som utvecklar kritiskt tänkande hos våra barn. Vi, och våra barn, uppskattar det fantastiska arbete som lärarna på vår skola utför, där våra barn får lära sig att bli ansvarsfulla svenska medborgare, som bidrar till det svenska samhället på ett meningsfullt och fredligt sätt och som påbörjar en resa av livslångt lärande.

Vår kyrka är inte en "sekt" och att stämpla oss som en sådan är djupt intolerant och kränkande för vår kristna tro. Vi ber er att vara mer respektfulla och känsliga när ni i framtiden rapporterar om vår kyrka, vårt sätt att leva och den skola våra barn går på.

ANNONS

Nu räcker det. Som laglydiga medborgare vill vi inte utnyttjas i ett politiskt spel där vår rätt att utöva vår religion och utbilda våra barn ifrågasätts gång på gång.

Sam Vilhelmsson

Anthony Clarke

Svar direkt

Hej,

Tack för era synpunkter och åsikter. Redaktionen har upplevt det svårt att få någon att uttala sig ordentligt både från Plymouthbröderna och skolhåll. Till exempel har Hallandsposten kontaktat ett tiotal lärare på skolan utan att en enda vill uttala sig. Därför känns det viktigt att publicera er text som kan ge HP-läsarna ytterligare perspektiv.

Att Hallandsposten använder begreppet tystnadskultur finns det fog för på flera sätt. Dels med tanke på att få vill uttala sig utåt men också baserat på det faktum att lärarna genom avtal i princip försätts med munkavle. Till den grad att skolpersonalen, som vi rapporterat, inte vet huruvida de kommer att beläggas med vite eller ej när att de talar med Skolinspektionen. Lägg där till att skolledningen genom direktiv även iscensatt ett internt angiverisystem och hemliga uppförandekoder.

Att Hallandsposten använder ordet sekt är baserat på vad forskarna klassar som sekt och ingenting annat.

Hallandsposten varken kritiserar eller har åsikter om tro och religion i hemmets vrå, däremot finns det ett allmänintresse i att granska skattefinansierad offentlig skolverksamhet. Det finns extra fog för granskning av skolor som drivs av konfessionella aktörer. Allt för ofta blir det, precis som HP-granskningen och Skolinspektionens återkommande allvarliga kritik i fallet med OneSchool visar, krockar med svenska läroplanen, och ytterst skollagen.

ANNONS

Barnen är viktigast. Deras rättigheter och rätt till likvärdig skolgång ska gälla alla barn i landet. Därför är det HP:s uppdrag att granska och bevaka Oneschool och utvecklingen där.

Herman Nikolic, chefredaktör

ANNONS