Kommunfullmäktige i Rådhuset, Halmstad.
Kommunfullmäktige i Rådhuset, Halmstad. Bild: Jari välitalo

Spelet med presidieposter i Halmstads kommun

M, KD och SD kommer nu att ha två ledamöter i så gott som alla presidier medan S har en.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Har Socialdemokraterna tänkt på vad man fått med i båten efter fullmäktiges val av styrelser och nämnder?

Efter att M och KD frångått den praxis som hittills gällt och i stället avgjort vem från oppositionen som ska besätta viceordförandeposterna så har de knutit till sig SD. Utan att ta in partiet i ”Ansvar för Halmstad” har man gett SD den position som M och Kd strävat efter hela eftervalstiden.

Ann-Charlott Mankells (HFH) tidigare påstående om fulspel framstår som relevant här.

M, KD och SD kommer nu att ha två ledamöter i så gott som alla presidier medan S har en. Det är i presidierna som de politiska förslagen formuleras. Var det detta socialdemokraterna ville åstadkomma när man föreslog att inrätta en post som andre vice ordförande?

ANNONS

Förtroendet inom ”Ansvar för Halmstad” borde efter detta vara något bräckligt.

B G Bengtsson

ANNONS