Föreningen Norden är en partipolitiskt obunden organisation som bildades 1919 bland annat som ett fredsbefrämjande projekt. Sedan dess har målsättningarna vidgats, men alltid med målet att främja ett gott samarbete mellan länderna i Norden, skriver  Bengt-Åke Helleklev.
Föreningen Norden är en partipolitiskt obunden organisation som bildades 1919 bland annat som ett fredsbefrämjande projekt. Sedan dess har målsättningarna vidgats, men alltid med målet att främja ett gott samarbete mellan länderna i Norden, skriver Bengt-Åke Helleklev. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Snart firas Nordens dag – det behövs fler ”nordister”

Vill främja ett gott samarbete mellan länderna i Norden.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

I sin bok om Kalmarkriget 1611–1613 skriver författaren Katarina Harrison Lindbergh att ”det är ett mirakel att länderna (de nordiska) har lagt denna såriga historia till handlingarna. Visserligen skämtar vi på varandras bekostnad, men i grunden har vi blivit som syskon. Man kan dra lärdomar av krig. Den viktigaste är att inte starta ett. Just denna läxa verkar danskar, svenskar och norrmän ha lärt sig, låt vara den hårda vägen.”

Som vi alla vet finns det många här i världen som ännu inte har kommit till insikt om detta faktum.

Föreningen Norden är en partipolitiskt obunden organisation som bildades 1919 bland annat som ett fredsbefrämjande projekt. Sedan dess har målsättningarna vidgats, men alltid med målet att främja ett gott samarbete mellan länderna i Norden.

ANNONS

Föreningen Norden har varit pådrivande för bland annat tillkomsten av Nordiska Rådet, där Sverige 2024 innehar ordförandeskapet.

I Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, behandlas frågor, vilka kan leda till likartad nationell lagstiftning i frågor som har nationsövergripande intresse för medborgarnas bästa.

Föreningen Norden har alltsedan tillkomsten haft ett ”ben” av folkrörelsekaraktär, som samlat Norden-intresserade människor i avdelningar, i distrikt respektive nationell nivå.

Avdelningarna i Hallands län strävar efter att genom vänortsutbyten, studiecirklar och resor öka kunskaperna om de nordiska länderna och främja förståelsen av de nordiska folken; språkligt, kulturellt, inom sport och idrott med mera.

I år firar Halmstadavdelningen Nordens dag (23/3) genom samkväm i Harplinge församlingshem den 22/3 då det blir föredrag om det grönländska samhället då och nu.

Hösten 2024 planeras uppstart av en studiecirkel på temat finsk kultur.

Det behövs flera ”nordister”. Är Du en sådan? Välkommen till vår förening.

Föreningen Norden, avd. Halmstad – styrelsen

g.m. ordf. Bengt-Åke Helleklev

P.S. Vi räknar med ”Nordisk flaggning” framför rådhuset i Halmstad även i år på Nordens Dag 23/3. D.S.

ANNONS