Tyvärr finns det många exempel på att vägkanter klipps redan innan midsommar. Då har inte alla växterna hunnit blomma och framför allt inte kunnat bilda frön, skriver Per-Olof Erickson.
Tyvärr finns det många exempel på att vägkanter klipps redan innan midsommar. Då har inte alla växterna hunnit blomma och framför allt inte kunnat bilda frön, skriver Per-Olof Erickson. Bild: Läsarbild

Sluta klippa vägkanterna tidigt under sommaren

Ängsmarken är viktig för livets fortbestånd. När ängsmarken minskar återstår i dag vägkanterna som en viktig resurs.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

99 procent av ängsmarkerna har försvunnit i Sverige de senaste hundra åren. Något som det däremot finns gott om är vägkanter. Vägkanter längs lågtrafikerade vägar är en outnyttjad resurs som med rätt skötsel kan fungera som livsmiljöer och spridningskorridorer för ängsväxter, pollinerande insekter och andra arter. Det är därför viktigt att Trafikverket, kommunerna och andra väghållare slutar med att klippa vägkanterna tidigt under sommaren.

Tyvärr finns det många exempel på att vägkanter klipps redan innan midsommar. Då har inte alla växterna hunnit blomma och framför allt inte kunnat bilda frön. Humlor, bin, fjärilar och andra insekter behöver blommornas nektar och pollen för att överleva. Minskar antalet insekter minskar även pollineringen. Pollinering är en värdefull ekosystemtjänst, det vill säga en tjänst som naturen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

ANNONS

Ängsmarken är alltså viktig för livets fortbestånd. När ängsmarken minskar återstår i dag vägkanterna som en viktig resurs. Naturskyddsföreningen uppmanar därför väghållarna att upphöra med den tidiga slåttern längs vägar, cykel- och gångbanor.

Per-Olof Erickson

Naturskyddsföreningen

ANNONS