Vi i Halmstads Lokala Parti tycker det är rent slöseri med våra skattepengar att inte använda bassängen till rehabilitering som det var beslutat, skriver en representant för partiet.
Vi i Halmstads Lokala Parti tycker det är rent slöseri med våra skattepengar att inte använda bassängen till rehabilitering som det var beslutat, skriver en representant för partiet. Bild: HP/arkiv

Slöseri med skattepengar att inte använda bassängen till rehabilitering

Ett hån mot de gamla och svaga som kunde få nytta av bassängen för att få möjlighet att leva ett mer självständigt liv.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå artikeln ”Korttidsboendet Nymansgården gör sig av med kritiserad bassäng”, 28/6.

Som tidigare ledamot i hemvårdsnämnden blir jag bekymrad och bestört över våra styrande politikers nonchalans i frågan om rehabiliteringsbassängen.

I samband med beslutet om att bygga nya korttidsboendet Nymansgården skrev hemvårdsnämnden ett yttrande den 24 juni 2020 där det framgick tydligt att Nymansgården skulle vara ett rehabiliteringscenter och inte bara en förvaring. Syftet var att medborgare med behov skulle kunna träna upp sig själva så de sedan skulle kunna fortsätta leva ett självständigt liv och senarelägga behovet av att hemtjänst och flytt till äldreboende. Till denna rehabilitering spelade bassängen en stor roll.

ANNONS

Tidigare nämnd med ordföranden Ann-Charlotte Mankell hade en tydlig plan för Nymansgården.

Varför den efterträdande hemvårdsnämnden med ordförande moderaten Ewa Sjögren i spetsen struntar helt i att genomföra fattade beslut övergår mitt förstånd. Är det av okunskap eller illvilja?

Vi i Halmstads Lokala Parti tycker det är rent slöseri med våra skattepengar att inte använda bassängen till rehabilitering som det var beslutat. Vi tycker också att det är ett hån mot de gamla och svaga som kunde få nytta av bassängen för att få möjlighet att leva ett mer självständigt liv.

Halmstads Lokala Parti

genom Else-Marie Bouvin

LÄS MER:Första doppet avklarat i omtvistad rehabpool i Halmstad – av Slöseriombudsmannen

LÄS MER:Politiskt missnöje över att rehabbassäng står oanvänd

LÄS MER:Omtvistad pool på nybyggda korttidsboendet står oanvänd

ANNONS