Vi svenskar har röstat två gånger. En gång om EU med bra utfall och en gång om euro med katastrofalt utfall, skriver ”Ensam är inte stark”.
Vi svenskar har röstat två gånger. En gång om EU med bra utfall och en gång om euro med katastrofalt utfall, skriver ”Ensam är inte stark”. Bild: Janerik Henriksson/TT

Skyll inte på EU!

Läs gärna denna lag som var svensk lag långt innan vi ens var i närheten av ett EU-medlemskap.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Replik. Apropå insändaren ”Varför ska EU göra allt sämre för oss i vården?”, 24/5.

Arbetstidslag (1982:673)

13 § Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila).

"Arg sjukhusanställd" läs gärna denna lag som var svensk lag långt innan vi ens var i närheten av ett EU-medlemskap; (www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/om-arbetstidslagen/).

Så tagga ner i ditt EU-raseri som i detta är helt oskyldigt. Vänd din ilska till din fackliga företrädare, lagen är dispositiv så det går att förhandla om avvikelser.

Genom medlemskap i EU är Sverige del av ett frihandelsområde som omfattar fler än 500 miljoner konsumenter. För ett litet och exportberoende land som Sverige är denna marknad väldigt betydelsefull. Av vår totala export gick så mycket som 59 procent till EU år 2018 och av importen kom hela 70 procent från andra EU-länder.

ANNONS

Sverige har också omfattande handelsrelationer med andra delar av världen, ett utbyte som gagnas av de frihandelsavtal som EU har förhandlat fram med cirka 70 länder utanför unionen.

Utan EU hade Sverige behövt förhandla sådana avtal på egen hand och utsikterna att få till bra villkor hade då troligtvis varit väsentligt sämre eftersom vi saknar EU:s förhandlingstyngd.

Se bara på brexit-Englands BNP som 2020 föll med 9 procent.

Det är exporten som gör Sverige till EU:s starkaste ekonomi jämbördigt med Tyskland.

Vi svenskar har röstat två gånger. En gång om EU med bra utfall och en gång om euro med katastrofalt utfall. I dag har vi rekord i usel växelkurs för dina inkomstpengar. Vår inköp av importerade varor är 45 procent dyrare än de kunde ha varit med euro som valuta från EU-inträdet.

Ensam är inte stark

ANNONS