HÅBO 2019-06-07
Jordbruksmark från ovan i Håbo kommun 
Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080
HÅBO 2019-06-07 Jordbruksmark från ovan i Håbo kommun Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Skrota framtidsplan 2050

Angående framtidsplanen 2050 så tycker jag att Jenny Axelsson skall kliva ner från sin höga stol.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Halmstads omnejd behöver inte växa med 50 000 på 30 år. Det är något de som är maktgalna och som har storhetsvansinne tycker. Vem skulle ha bestämt att vi behöver växa så fort, har de ett regeringsbeslut på att kommunen skall växa så fort?

Vi behöver all åkermark att odla på, inte bygga bostäder. I dag har vi bara cirka 45 procent självförsörjningsgrad i Sverige. Redan idag ligger ju kommunen mer än 20 år efter med underhållet på lbvas nät och tänk sen all annan infrastruktur som måste byggas ut. Nej skrota framtidsplan 2050 och tänk som en normal skolad människa.

ANNONS

Jan, en kritiker

ANNONS