Skolledare – tänk på det här när det gäller arbetsmiljöansvar

Om inte nedanstående villkor är uppfyllda skall ni inte skriva på delegationen för arbetsmiljöansvaret.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Upprop till alla skolledare. Om inte nedanstående villkor är uppfyllda skall ni inte skriva på delegationen för arbetsmiljöansvaret. Ni ansvarar både för elevernas, personalens och den fysiska miljön. Döms man för brott mot arbetsmiljölagen är man personligen straffskyldig, straffet är böter eller fängelse om delegationen är oklar brukar ansvar utkrävas högre upp i hierarkin.

1. Ni skall ha tillräcklig kunskap om lagar, förordningar systematik med mera.

2. Ni skall ha en självständig ställning. Kunna ta beslut utan risk för repressalier.

3. Ni skall ha tillgång till tillräckliga resurser för att åtgärda brister ni ansvarar för.

4. Den skall vara skriftlig och klar och tydlig när det gäller gränsdragning till exempel mot fastighetsägare.

ANNONS

Om detta inte är uppfyllt så returnera ansvaret till närmaste chef.

Halmstads Lokala Parti

Rutger Herlin

Fabio Ishaq

ANNONS