Nyss togs beslut om regionens budget i Halland.
Nyss togs beslut om regionens budget i Halland. Bild: Roger Larsson

Ska region Halland vara bästa livsplatsen för alla?

Vi står upp för att alla invånare i Halland ska uppleva vårt fina län som den bästa livsplatsen.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Nyss togs beslut om regionens budget i Halland. Som vanligt har den borgerliga majoriteten missat en rad möjliga förbättringar, inte minst för Sveriges största yrkeskår; undersköterskorna.

I den nyss antagna regionala utvecklingsstrategin står mängder av vackra formuleringar om hur Halland ska utvecklas. LO har i arbetet påpekat att det är lätt att glömma en sak. Att man inte bara kan prata om bra möjligheter för arbetsgivare utan man måste också prata om hur det är att jobba i Halland.

Detsamma gäller den av skattebetalarna finansierade organisationen Region Halland. Här väljer den moderatledda arbetsgivaren att återigen ignorera undersköterskornas rättmätiga krav på samma ob-ersättning som personal med längre utbildning.

ANNONS

Man vill inte ens skapa en jämlikhet i förutsättningar för sina egna anställda. Varför ska man då tro att man vill ha jämlika förutsättningar i andra delar av regionen. I oppositionens S, MP, V-budget läser vi om jämlikhetssatsningar som sommarlovskort för unga och satsningar mot psykisk ohälsa. Inget av dessa går att hitta i majoritetens budget. Här talas det om balanserad återgång och effektiviseringar. Vi vet vad det betyder.

Vi inom LO står naturligtvis upp för att undersköterskor ska ha likvärdiga villkor som andra personalgrupper. Vi står upp för att alla invånare i Halland ska uppleva vårt fina län som den bästa livsplatsen. Det kan inte vara menat bara för de med högre utbildning.

Det finns få saker som är så förutsägbara som att en borgerlig budget röstas igenom i Hallands regionfullmäktige men vi tycker ändå det är viktigt att lyfta fram för hallänningarna att det finns alternativ, alternativ som ser till alla yrkesgrupper och till alla hallänningar.

Christine Marttila, ordförande LO Västsverige

Håkan Carlsson, ordförande för LO-facken i Kungsbacka-Varberg

Pierre Ericsson, ordförande LO-facken Halmstad

Emelie Lindqvist, ordförande LO-facken Falkenberg

Karl Fredrik Tholin, ordförande LO-facken Laholm

Tommy Andersson, ordförande LO-facken Hylte

ANNONS