Det gäller för oss alla att hushålla med energin, men också hitta bra sätt för att producera energi lokalt, skriver två representanter för Centerpartiet i Hallland.
Det gäller för oss alla att hushålla med energin, men också hitta bra sätt för att producera energi lokalt, skriver två representanter för Centerpartiet i Hallland. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Självklart ska det halländska jord- och skogsbruket producera energi

Att bli mer självförsörjande och mindre beroende av andra, är ett gott och självklart mål för en trygg vardag.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Resan mot ett fossilfritt samhälle är bara påbörjad och det gäller för oss alla att hushålla med energin, men också hitta bra sätt för att producera energi lokalt. Att bli mer självförsörjande och mindre beroende av andra är ett gott och självklart mål för en trygg vardag.

Produktion av bioenergi ger företag nya möjligheter och skapar jobb som ger ökad försörjningstrygghet i hela landet. El, värme och drivmedel nyttjas lokalt och produceras lokalt. Hur svårt kan det vara?

Skogen har länge varit en viktig resurs för Sverige och bidrar stort till den välfärd vi har. Utveckling av skogsråvara till energi, såsom el, drivmedel och värme är ständigt pågående. När skogens rest- och biprodukter tas omhand så bidrar det till en biocirkulär ekonomi.

ANNONS

Jordbruket producerar inte bara mat och ett varierat landskap. Gödsel från djurproduktion och matavfall från hushåll och livsmedelsproduktion är viktiga ingredienser för att producera biogas. Varje liter fossilt bränsle som ersätts med biodrivmedel är en vinst för klimatet. Industrin i Sverige signalerar också att biogasen är värdefull som råvara för att göra oljebaserade produkter fossilfria framöver.

Centerpartiet vill införa ett långsiktigt produktionsstöd för att öka produktionen av svenska biodrivmedel, däribland biogas.

Vi vill också stärka satsningarna på forskning och utveckling av framtidens drivmedel för flyget och sjöfarten.

Slopa skatten på biogas för att få ner priset på drivmedel. Det ska löna sig att välja klimateffektiva transporter och det blir jobb här när vi ”Tankar Svenskt”.

Fredrik Hansson (C), distriktsordförande Centerpartiet i Halland

Agneta Åkerberg (C), talesperson i distriktsstyrelsen för energi- och landsbygdsfrågor

ANNONS