Förändringar väntar Munkagårdsgymnasiet.
Förändringar väntar Munkagårdsgymnasiet.

SD försöker skriva om historian

SD försöker skriva om historien så att den passar dem, menar skribenterna.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Socialdemokraterna har föreslagit att man ska utveckla i stället för avveckla naturbruksprogrammets inriktning på trädgård på Munkagårdsgymnasiet, och införa ett lärlingsprogram.

Driftsnämnden Kultur och skola tog innan jul beslut om att lägga ner denna inriktning. Vi vet inte var Sverigedemokraterna har fått sin bild av att Socialdemokraterna var passiva och släppte igenom detta utan protester. Det står tydligt i protokollet att Socialdemokraterna yrkade på en återremiss av ärendet. Vi ville då, liksom nu, att förvaltningen skulle titta mer på hur man kan öka rekryteringen till trädgårdsutbildningen så att Region Halland även i framtiden kan utbilda den mångfasetterade biopinören. Att bara fortsätta som nu med få elever är orimligt.

ANNONS

Sverigedemokraternas representant i nämnden röstade nej till en återremiss. Därmed gjorde man det möjligt för den borgerliga majoriteten att stänga den dörren.

Sverigedemokraterna yrkade mycket riktigt på ett avslag till förslaget om att förändra programutbudet på Munkagårdsgymnasiet, men ni reserverade er inte mot beslutet under mötet. Varför gjorde ni inte det? Ert avslag innebar att inga åtgärder kunde vidtas och gjorde en reform omöjlig.

Vi socialdemokrater reserverade oss emot avslaget på vår återremiss och en förändring av programutbudet, men det gjorde inte SD:s representant vilket förvånade på mötet. Så vi undrar vem är det som är efterklok? SD försöker skriva om historien så att den passar dem.

Om SD vill ha kvar inriktningen på trädgård på Munkagårdsgymnasiet har de nu en ny chans. När Regionfullmäktige ska ta beslut om vårt förslag att jobba vidare med branschen för att utveckla och införa lärlingsutbildningar kan de välja att stötta vårt förslag. Vi hoppas att de gör det.

Gustaf Kristensson, vice ordförande DN Kultur och skola (S)

Therese Stoltz, ledamot Regionstyrelsens Tillväxtutskott (S)

ANNONS